Панагюрище получава 55 млн. лв. за укрепване на ВиК

 
Днес, в Министерството на околната среда и водите, кметът на Панагюрище Никола Белишки, придружаван от двамата си заместници, подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектора гр. Панагюрище, община Панагюрище” по приоритетна ос1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.
Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ е 55 278 651,68 лева (петдесет и пет милиона двеста седемдесет и осем хиляди шестстотин петдесет и един лева и шестдесет и осем стотинки), представляващи 96,91% (деветдесет и шест цяло и деветдесет и една стотни процента) от общата стойност на проекта.
Останалите 3,09% ще бъдат осигурени от Община Панагюрище.  Срокът за реализация на проекта е 31 декември 2014 година.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *