Парите в обращение у нас достигат 19.1 млрд. лв.

Какви промени настъпиха в паричното обращение през 2019 г.? Отговорът на този въпрос ни дават последните данни на Българска народна банка.Парите в обращение у нас достигат 19.1 млрд. лв..

Резултат с изображение за БНБ ПАРИ

В края на 2019 г. парите в обращение у нас достигат 19.1 млрд. лв., като по този начин се уличават за едногодишен период с 1.779 млрд. лв., или 10.27%.Парите в обращение у нас достигат 19.1 млрд. лв..

Така, ако ръстът продължи със същия темп и през 2020 г., съвсем логично е да очакваме през второто или третото тримесечие на настоящата година да се премине границата от 20 млрд. долара.

Свързано изображение

През предходния едногодишен период нарастването беше по-високо в процентно отношение (10.33%), но по-ниско като абсолютна стойност (1.622 млрд. лв.).

Средната по стойност банкнота в обращение в края на 2019 г. е 36.94 лв., което представлява увеличение с 0.14 лв. спрямо края на септември, информира profit.bg.

За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 1.49 лв., или с 4.20%, вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева, в сравнение с останалите номинали.

Резултат с изображение за БНБ ПАРИ

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 27.8 млн. (5.83%), а стойността им с 1.736 млрд. лв.

С най-голям дял в паричното обращение днес са банкнотите от 50 лв. (40.87%), а с най-малък дял – банкнотата от 2 лв. През 2019 г. ръст се отчита при банкнотите от 50 и 100 лв., докато останалите купюри намалиха дела си от общия брой.

Днес у нас циркулират 2.598 млрд. броя разменни монети, което е с 45.9 млн. повече спрямо година по-рано. Стойността им се увеличи с 11.1 млн. лв. и възлиза на 459 млн. лв.

В края на 2019 г. монетите от 2 лв. в паричното ни обращение вече са 62.9 млн. броя, което означава, че само за година те са се увеличили с 14.1 млн. броя.

Това обаче е доста по-малко от монетата от 1 лв., от която днес циркулират 158.9 млн. броя в обращение. Близо 760 млн. броя са монетите от 1 стотинка, пък я правят монетата с най-голям брой в страната.

Неистински банкноти и разменни монети

Най-често се задържат неистински банкноти от 50 и 20 лв., сочат данните на централната ни банка. За цялата 2019 г. общият брой на задържаните неистински банкноти е 1314, което е значително повече от 781-те през 2018 г. Увеличението е от 68%.

Свързано изображение

Бум през 2019 г. се отчита при фалшивите 20-левки, като от тях са задържани 916 броя, докато от банкнотите от 50 лв. са заловени 217 броя.

Голям е и броят на фалшивите банкноти от 10 лв. – 153, докато най-малки са от 5 и 2 лв. Неистинските 100 лв. банкноти са 18 на брой.

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *