Парите в обръщение към края на март са 9.587 млрд. лв.

В края на март 2014 г. парите в обращение в номинално изражение достигат 9.587 млрд. лв., показва статистиката на БНБ. За едногодишен период стойността им отбеляза нарастване, което спрямо края на март 2013 г. е в размер на 754.9 млн. лв., или 8.55 процента. През предходния едногодишен период (март 2012 г. – март 2013 г.) също беше отчетено нарастване от 566.4 млн. лв., или 6.85 на сто.

За първите три месеца на 2014 г. парите в обращение намаляват с 666.6 млн. лв., или с 6.50% в сравнение с края на 2013 г. Това намаление е с 1.02 процентни пункта по-малко от отчетеното за същия период на 2013 г. В рамките на разглеждания период необичайно (за този период на годината) месечно нарастване на парите в обращение беше регистрирано през февруари, а реализираният положителен темп спрямо края на януари беше 0.63 на сто.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на първото тримесечие на 2014 г. е 28.49 лв., което представлява увеличение с 0.54 лв. спрямо края на 2013 г. За едногодишен период стойността й е нараснала с 0.76 лв. (2.75%), вследствие на по-високия темп на нарастване в паричното обращение на броя банкноти от 50 и 100 лева в сравнение с останалите купюри банкноти. Средната по стойност разменна монета в обращение е 0.13 лв. и остава без промяна както спрямо края на 2013 г., така и за едногодишен период.

Спрямо края на 2013 г. в структурата на банкнотите в обращение по стойност намалява делът на банкнотите от купюри 5, 10 и 20 лева и нараства делът на банкнотите от купюри 2, 50 и 100 лева.

Номиналната стойност на банкнотите от 50 лева в обращение в края на март 2014 г. е в размер на 3305.2 млн. лв., което им отрежда най-големия дял (35.26%) в общата стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял е стойността на банкнотите от 2 лева – 0.83 процента.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *