Парламентът прие законопроект за злоупотреба с финансовите инструменти

Парламентът прие законопроект още на първо четене, с който се целят нови регулации, приети от ЕС, с които се разширява борбата срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. С новия закон ще се отмени досега действащият закон, който вече не отговаря на последните промени в европейските директиви за борба срещу злоупотребите с финансови инструменти.

С Регламент на Европейския съюз от 2014 г. е установена нова регулаторна рамка, която вече е задължителна и пряко приложима за държавите членки. Финансиви инструменти е обобщаващото наименование за няколко различни фонда, създадени по различно време и с различна цел от ЕО/ЕС. Всеки от тях има своя специфична област, макар че те работят съвместно. Когато се говори за СФ е важно е да се има предвид, че обхватът на това понятие се променя в хода на времето. Така например за периода 2000-2006 г. понятието Структурни фондове обхваща Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството и Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието. Кохезионният фонд, макар и много сходен, не се причислява към СФ от специалистите. Ето защо той винаги се споменава отделно в допълнение към тях. С реформата на Кохезионната политика на ЕС, предприета по инициатива на Европейската комисия, за предстоящия период 2007-2013 г., понятието Структурни фондове ще обхваща два фонда. Това са Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд.

В крайна сметка финансовите инструменти са ресурсоефективно средство за използване на ресурсите на политиката на сближаване за осъществяване на целите на стратегията „Европа 2020“. Насочени са
към проекти, които имат потенциала да бъдат икономически жизнеспособни, финансовите инструменти предоставят инвестиционна подкрепа под формата на заеми, гаранции, акциии други рискови механизми, евентуално комбинирани с техническа подкрепа, лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси в рамките на една и съща дейност.
Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *