Парламентът прие промени в Закона за тютюна

Парламентът прие на първо и на второ четене промени в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, внесени от Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт и група народни представители.

Промените са във връзка със започната от Европейската комисия /ЕК/ наказателна процедура срещу България за неизпълнение на задължение по европейска директива. С промените се въвежда забрана за пускането на пазара на растителни изделия за пушене.
Новите текстове регламентират изделията за пушене, различни от тютюневите изделия. Разписани са изискванията, на които следва да отговарят техните потребителски и външни опаковки, здравните предупреждения върху тях, начинът на отпечатването им и ограниченията по отношение на елементите и отличителните белези, които могат да фигурират върху опаковките.
Вече произведени или допуснати за обращение изделия, които не отговарят на изискванията, ще могат да се пускат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 година.

Директивата за тютюневите изделия влезе в сила на 19 май 2014 г., а от 20 май 2016 г. започна да се прилага в държавите от ЕС. С Директивата се определят правила за производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия и свързани с тях продукти. Сред тях са цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лули, пури, пурети, бездимни тютюневи изделия, електронни цигари и растителни изделия за пушене.

По-специално с Директивата се:

  • забраняват цигарите и тютюна за ръчно свиване с характерни вкусово-ароматни качества;
  • изисква от тютюневата промишленост да предоставя подробни доклади на страните от ЕС относно използваните в тютюневите изделия съставки, по-специално в цигарите и тютюна за ръчно свиване;
  • изисква предупрежденията за вредите за здравето да фигурират върху опаковките на тютюневите изделия и свързаните с тях продукти. Предупрежденията (илюстрация и текст) трябва да заемат общо 65 % от предната и задната част на опаковките на цигари и тютюн за ръчно свиване;
  • определят минимални размери за предупрежденията и се премахват малките опаковки за някои тютюневи изделия;
  • забраняват всички рекламни и подвеждащи елементи върху тютюневите изделия;
  • въвежда общоевропейска система за наблюдение и проследяване с цел борба с незаконната търговия с тютюневи изделия;
  • позволява на страните членки да забранят интернет продажбите на тютюневи изделия и свързани с тях продукти;
  • определят изисквания за безопасност и качество за електронните цигари;
  • задължават производителите да уведомяват компетентните органи за нови тютюневи изделия, преди да ги пуснат на пазара на ЕС.
 • Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *