Парламентът прие скандалните промени, свързани с КТБ

Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Закона за банковата несъстоятелност, свързани с КТБ. С измененията се обявяват за нищожни всички заличавания на учредени обезпечения, извършени в периода от поставянето на банката под особен надзор до започване на осребряването на нейното имущество, както и недействителност на сделки, имащи за предмет прехвърляне на дялове или акции, извършени от длъжници на банка след поставянето й под специален надзор.„Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност подновява до изтичането на 6-месечен срок от влизането на измененията в сила, всяко едно обезпечение за нов срок. По предложение на Симеон Найденов /“Воля“/ от първоначалния текст беше премахната думата „може“. Той посочи, че целта на закона е да се спре публичното разграбване на КТБ и действията трябва да се прилагат спрямо всички лоши длъжници.
Тодор Байчев /“БСП за България“/ коментира, че е недопустимо включването на името на КТБ в закона. Несъстоятелността е обявена преди три години и половина и сега се сещаме да попълваме масата на несъстоятелността, отбеляза той.
Хубаво е, че не са седем банки, а е една, тогава щяхте да имате седем имена, репликира го юридическото копие на ГЕРБ Данаил Кирилов, от своя страна пълна реплика на печално известната „юристка“ Цецка Цачева, днес министър на правосъдието.
Законът е изцяло в обществен интерес, прочетете го, призова единият от вносителите Хамид Хамид /ДПС/, която има особени интереси от закриването на банката и разпореждането с неното имущество.
Временният синдик и синдикът нямат право до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката, да заличават учредени от длъжници обезпечения, с изключение на случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане, записаха в закона депутатите.
Недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността е всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя на прехвърлянията, ако в резултат на тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок имущество – парични средства или актив, различен от вземане за цена по сделка, съразмерно на прехвърленото вземане.
В случай, че сделката бъде обявена от съда за недействителна, третото лице губи качеството си на кредитор спрямо други лица, ако вземането му се основава на придобити в резултат на тази сделка права.
Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителността на сделка или на поредица от сделки в 5-годишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката.
Депутатите записаха още, че разпоредбите на чл. 59, ал. 5, 6 и 7, свързани с прихващанията, се прилагат от 20 юни 2014 г. – официалната дата на фалита на КТБ.
Парламентът промени и Закона за кредитните институции, в който беше записано, че квесторите нямат право да заличават учредени от длъжници обезпечения.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *