Парламентът прие три възможни поправки в Закона за търговския регистър

Народното събрание на 17 априлприе на първо четене три законопроекта за промени в Закона за търговския регистър, с които се въвеждат норми за улесняването на реформата в търговската регистрация, съобщи БТА.
Законопроектът на независимите депутати Елеонора Николоваи Мария Капон предвижда да се предостави възможност на адвокати, упълномощени съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, както и на други лица, упълномощени с нотариално заверено пълномощно, да заявяват вписване и заличаване на обстоятелства в търговския регистър от името на търговеца.
Мартин Димитров (ОДС) и група народни представители предлагат да се създаде Консултативен съвет по търговската регистрация към министъра на правосъдието и да се намали таксата при подаване на заявление за регистрация по електронен път. Предвижда се да се приемат заявления и на езици, различни от официалните за Европейския съюз.
Законопроектът, внесен от Министерския съвет, предвижда улесняване на процедурата по вписване и заличаване на обстоятелства в регистъра, както и удължаване на срока на действие на запазването на фирма. Предлага се основното трудово възнаграждение на служителите на Агенцията по вписванията да се приравни с това на съдебните администратори към окръжните съдилища.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *