Пасивното салдо на България е нарастнало 2,5 пъти за една година

Намаление се отчита и при вноса – с 8 млн. лв. по-малко отколкото през януари 2011-та. Страната ни внася повече стоки, отколкото изнася, показват данните за стокообмена от последната година, цитирани от Българската стопанска камара. Все пак стокообменът на България през 2011 г. се характеризира с по-голям прираст на износа, в сравнение с вноса. Делът на износа в стокообмена през 2010 г. е 44,7 на сто, а през 2011 г. той нараства с 1,7 пункта и достига 46,4 процента.
Увеличава се износът на черни и цветни метали, продукти на машиностроенето, минерални горива, селскостопански продукти, химични и фармацевтични продукти, текстил и облекла, превозни средства, хранителни продукти, строителни материали, руди, мебели.
Прираст на вноса се наблюдава при минералните горива, продукти на машиностроенето, химични продукти, хранителни продукти, руди, черни и цветни метали, селскостопански продукти, строителни материали, превозни средства. Първите резултати за 2012 г. показват спад на стокообмена, като продължава тенденцията износът да намалява с по-големи стойности от вноса. Пасивното салдо през януари 2012 г. нараства до 509 млн.лв. или 2.5 пъти спрямо януари 2011 г, когато е било 200 млн.лв.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *