Пенсионните портфейли и застрахователите трябва да бъдат проверени до година

Комисията за финансов надзор (КФН) ще трябва „да организира извършване на преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, който да е готов в следващите дванадесет месеца“. Това става ясно преходните и заключителните разпоредби на внесения в парламента проект за Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. В първоначалния вариант на проекта, предложен за съгласуване от финансовото министерство, такъв текст липсваше. Оценката трябва да е външна, както и при банките, но методологията ще е на местния регулатор.

Намерението за оценката на активите беше заявено още в Националната програма за реформи на правителството в началото на май. За разлика от детайлно изложения график на проверката за банковия сектор обаче там липсваше каквато и да е яснота за сроковете за небанковия. Сега в новия закон, който със закъснение трябва да транспонира едноименната европейска директива (014/59/ЕС), за КФН е предвиден същият срок, какъвто и за БНБ – 12 месеца от влизането му в сила. А тъй като срещу страната вече има стартирала наказателна процедура, заявката е приемането на закона да стане максимално бързо.

Каква ще е процедурата

В законовите текстове няма детайли какви точно ще са изискванията и сроковете, които ще прилага регулаторът. Аналогично на оценката на активите на банките и тук процедурата трябва да стане „при участие на независими външни лица и институции с висока професионална репутация“. Докато за БНБ е разписано, че трябва да се използва методология, съответстваща на прилаганата от Европейската централна банка, при извършената от нея оценка на 15 ноември 2013 г. за КФН е посочено, че трябва сама да разработи методология в сътрудничество с компетентните европейски органи. Също както и при банките, изрично е предвидено, че разходите за проверката ще са за сметка на пенсионните дружества и застрахователите.

Голямата разлика е, че за небанковия финансов сектор не са предвидени и стрес тестове, с които да се провери какво ще стане при негативни сценарии за икономиката и пазарите. Според Националната програма за реформи до края на 2015 г. след дискусия с всички заинтересовани страни ще бъде създаден управляващ комитет, който да ръководи процеса. Комитетът ще се председателства от КФН съвместно с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), ще участват представители от МФ и БНБ, а ЕК може да изпрати свой наблюдател. От този комитет се очаква да организира и провеждането на оценка на въздействието (специален стрес тест за оценка на цялостния ефект) от влизане в сила на предложените законодателни промени, за които е даден срок до септември.

Извън това в програмата за реформи е дадена за пореден път заявка и за разкриване на действителните собственици на пенсионния сектор, като целта е да бъдат идентифицирани всички акционери, притежаващи повече от 1% от капитала. По график те трябва да са описани до средата на тази година – т.е. информацията трябва да е налична след две седмици. Това ще е важно, за да може при оценката на активите да се следи и за сделки и експозиции към свързани лица. КФН, както и наскоро приключилата работа временна парламентарна комисия по този въпрос не виждат съществени проблеми в портфейлите на пенсионните фондове въпреки индикациите за източване на някои от тях чрез инвестиции в свързани лица. При застрахователите също част от компаниите предлагат полици под себестойност и има подозрения, че изкуствено поддържат показателите си за платежоспособност и капиталова адекватност.

Засега няма яснота дали КФН е започнала работа по методологията. Според два източника от пенсионния сектор до момента КФН не е разговаряла с тях по темата. Липсва официална информация и за датата, към която ще се гледат балансите, докато за БНБ вече се знае, че проверката ще се извършва по данни към края на 2015 г.

Конфликт с надзорника

Друг ключов неизяснен момент е кой ще изготвя методологията за пенсионните фондове. Мандатът на зам.-председателя, отговарящ за осигурителната дейност, Ангел Джалъзов изтече преди почти година. Председателят на КФН Стоян Мавродиев засега не е посочил номинация за неговия пост, която да бъде разгледана от парламента. По закон това е негов прерогатив и така Джалъзов продължава да изпълнява длъжността въпреки скандалите и сблъсъците си с пенсионните дружества в началото на годината. От тяхната браншова асоциация в писмо, подписано от всичките девет компании в сектора, те дори поискаха оставката му, след като Джалъзов оповести данни за отрицателна реална доходност в сектора, която по собствените признания на комисията е по остаряла методология. Тогава пенсионните дружества заявиха и че са сезирали европейския регулатор EIOPA да се намеси по казуса, за да запази финансовата стабилност, прозрачността на пазарите и да защити осигурените лица.

В тази тягостна обстановка не е ясно как точно ще протече работата по изготвянето и провеждането на прегледа на активите в сектора.

Непопълненият състав на регулатора може да се окаже проблем и по още една линия. Според новия закон към КФН трябва да се създаде независимо звено, което да отговаря за преструктурирането на инвестиционни посредници. То трябва да бъде независимо от „инвестиционния надзор“ и да е към свободния член (отговарящ за анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари). След напускането в края на миналата година на зам.-председателя, отговарящ за инвестициите – Николай Попов, сега двете дейности се съвместяват от един човек – Владимир Савов.

Друга ключова промяна е, че все пак и за инвестиционните посредници ще се създава фонд за преструктуриране, подобен на този, който ще се прави за банките. В първоначалните предложения такъв не се предвиждаше, тъй като няма системно важни играчи на пазара. Сега обаче е заложено той да започне да се попълва с вноски от самите посредници през 2017 г., като размерът им ще се определя от КФН.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *