Пенсионните фондове гонят 2 процента доходност

Засега регистрираният резултат е  точно 1,77%, като е  постигната среднопретеглената доходност на годишна база към края на юни 2016 г., реализирана при управлението на универсалните пенсионни фондове.Такава е равносметката от публикуваните резултати, в които са включоват обобщените данни на КФН.
Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, определи минимална доходност на годишна база в размер на -1,23 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.06.2014 г. до 30.06.2016 г.
За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на -0,92 на сто.
Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на ППФ за същия период, изчислена на годишна база е 2,08 на сто.
Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.
Според данните на КФН най-висока доходност за 24-месечния период сред УПФ постига УПФ „ЦКБ-Сила“, а най-ниска „ЗУПФ Алианц България“.
Кольо ЗЛАТАНСКИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *