Печалбата на банките в България расте

Печалбата на банковата система в България към 31 май достига 773 млн. лв., което е с 24,3% (151 млн. лв.) повече спрямо отчетената за първите пет месеца на миналата година, съобщи Българската народна банка.

За един месец депозитите в банковата система растат с 657 млн. лв. до 121,1 млрд. лв., но увеличение има при бизнеса, докато при домакинствата има минимален спад

Печалбата на банките в България расте с близо една трета към края на април:: Investor.bg

От централната банка посочват, че принос за подобрението имат както нетният лихвен доход и нетният доход от такси и комисиони, така и нетните доходи от финансови активи и пасиви, държани за търгуване, информира investor.bg.

В БНБ изчисляват, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 199 млн. лв. към 31 май, докато преди година бяха 203 млн. лв.

През миналия месец активите на банковата система нарастват с 256 млн. лв. (0,2%) до 141,3 млрд. лв. Спрямо края на април делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане в структурата на балансовите активи се увеличава от 17,7% до 19,2%, този на кредитите и авансите намалява – от 62,8% до 61,4%, а на дълговите ценни книжа се запазва – 14,8%.

През миналия месец нарастват обемът на пари, парични салда в централни банки и други депозити на виждане, на кредитния портфейл и на дълговите ценни книжа, а вземанията от кредитни институции намаляват.

В централната банка пресмятат, че отношението на ликвидно покритие в края на май е 295,5%, размерът на ликвидния буфер е 37 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 12,5 млрд. лв. За сравнение в края на април те бяха съответно 36,5 млрд. лв. и 11,2 млрд. лв.).

Общите брутни кредити и аванси през май намаляват с 1,8 млрд. лв. (2%) до 90,3 млрд. лв. Основен принос за това имат вземанията от кредитни институции, които отчитат спад с 2,4 млрд. лв. (18,8%) и в края на месеца възлизат на 10,5 млрд. лв.

Печалбата на банките в България се е увеличила с близо 40% през януари:: Investor.bg

Брутният кредитен портфейл на банковата система в края на май нараства с 590 млн. лв. (0,7%) до 79,9 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинства с 435 млн. лв. (1,4%) и за фирмите със 143 млн. лв. (0,3%).

БНБ наблюдава нарастване на вземанията от сектор „Държавно управление“ със 17 млн. лв. (1,7%), докато при тези от други финансови предприятия има намаление с 3 млн. лв. (0,1%).

На месечна база депозитите в банковата система се увеличават с 657 млн. лв. (0,5%) до 121,1 млрд. лв. Нарастват спестяванията на бизнеса с 375 млн. лв. (1%), на други финансови предприятия – с 251 млн. лв. (5,7%), на кредитни институции със 143 млн. лв. (2,2%), както и тези на сектор „Държавно управление“ – с 56 млн. лв. (1,6%).

Депозитите на домакинства обаче през май намаляват – със 168 млн. лв. (0,2%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на май е 16,3 млрд. лв., като  спрямо края на април се увеличава с 66 млн. лв. (0,4%).

 

 

 

 

 

                        financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *