Печалбата на банките достигна 1.07 млрд. лв.

Печалбата на банковата система за първите девет месеца на 2016 г. достигна 1.07 млрд. лв. – сума, която е с 35% над тази, отчетена година по-рано, и надвишаваща резултата за цялата 2015 г. Това показват данните от надзорната статистика на БНБ, които са и първите налични след обявяването на резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес тестовете в сектора.

Техният ефект вече започва да се вижда, като се наблюдават засилени разходи за обезценки при най-слабо представилите се при проверката две банки – ПИБ и Инвестбанк, което ги извежда на загуба за третото тримесечие. Това променя и общата печалба за сектора, която за периода юли – септември се свива със 168 млн. лв., или над 35% спрямо отчетеното през април – юни.

Очаквано по-слабо тримесечие

Спадът на печалбата на тримесечна база беше очакван, тъй като през юни резултатите на повечето банки бяха изкривени от еднократен ефект. Бонусът дойде от финализирането на сделката, с която Visa Inc придоби Visa Europa и всички европейски банки – членки на платежната система, получиха сума, пропорционална на оборота им в системата. Макар да няма официални данни, ефектът за българските банки се оценява на около 150 млн. лв. и ако той се приспадне, спадът на печалбата би бил доста по-скромен, информира capital.bg.

Другият фактор, който започва по-осезаемо да тежи на резултатите, е намаляващият нетен лихвен доход, който през третото тримесечие се свива спрямо предходното с 1.8% до 698.5 млн. лв. Причината е спадащите със закъснение лихви по кредити, които свиват ножицата с вече достигналите приемани за практическо дъно нива на лихвите по депозити. Този ефект означава около 13 млн. лв. по-малко доход от основната дейност на банките, но той е донякъде компенсиран от леко покачващия се нетен доход от такси – 1.7% до 234.9 млн. лв., както и продължаващото свиване на административни разходи.

Ефектът на прегледа

Като цяло обаче най-силен ефект върху резултатите оказват по-високите разходи за обезценки. Те са концентрирани основно през септември, което смъква печалбата на целия сектор до едва 33.7 млн. лв. при средномесечни 130 млн. лв. от началото на годината.

Това в голяма степен се дължи на банките с предписания от прегледа на качеството на активите, които до края на годината трябва да признаят наложените от него обезценки в балансите си. Така ПИБ отчита 97.6 млн. лв. обезценки за тримесечието при едва 15.2 млн. лв. през предходното. Това я извежда на 38.5 млн. лв. загуба за периода юли – септември, което свива и резултата й за цялата година до 55 млн. лв. Числото все пак е чувствително над отчетените за деветмесечието на 2015 г. малко под 10 млн. лв. Аналогичен е ефектът при Инвестбанк, където разходите за обезценки скачат от 3.9 на 11.4 млн. лв., което води до тримесечна загуба от 8 млн. лв.

Общата сума на активите нараства през тримесечието с 1.2 млрд. лв., или 1.3% до 89.8 млрд. лв., което е съпътствано с аналогичен ръст на депозитите от 1 млрд. лв. до 76.2 млрд. лв. Той се генерира както от фирмите (+766 млн. лв.), така и от домакинствата (+523 млн. лв.), докато спад има при привлечените средства от банки и от държавните институции. Ръстът на кредитите е по-слаб – 436 млн. лв. (0.8%), като почти по равно е разделен между домакинства (218 млн. лв.) и фирми (202 млн. лв.).

 

 

 

 

 

 

 

 

financebg.com

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *