Печалбата на банките намаля на годишна база

Печалбата на банките намалява на годишна база за трети пореден месец, показват данните на БНБ за състоянието на банковата система към края на април 2018 г. Запазват се и другите тенденции в сектора – продължаващо свиване на нетния лихвен доход, увеличаващи се приходи от такси и комисионни и по-ниски разходи за обезценки. Кредитирането отчита ръстове във всички сегменти.

Резултат с изображение за банки

12.6 % ръст на ипотеките, но с ниски лихви

В края на април тази година печалбата на банковата система е в размер на 396.5 млн. лв. На годишна база намалява с 4% (или с 16.5 млн. лв.). През март годишното й намаление беше със 7.64%, а през февруари се сви с 2.5%. На месечна база обаче финансовият резултат е по-висок. Само за април печалбата е 129.3 млн. лв. (при 78 млн. лв. за март).

Това се случва в условията на ускоряващо се кредитиране, но при ниски лихви. Така основният източник на доход за банките остава с негативен принос за финансовия резултат. Нетният лихвен приход към края на април е с 3.1% по-малко спрямо година по-рано или с 27.7 млн. лв., достигайки 864 млн. лв. Данните показват, че темпът на свиване при лихвения доход е намаляващ. Предходния месец свиването беше малко по-голямо (3.7%). Така беше и през февруари (4.4%), като такъв беше темпът им на свиване – около 4.5% годишно, през втората половина на миналата година.

Въпреки на практика подобряването на приходите от лихви, основната причина за размера на този доход – ниските лихви по кредити, все още е валидна в пълна степен. Това не може да бъде преодоляно и с увеличаващото се кредитиране.

Кредитите на годишна база показват растеж във всички сегменти. Тези за бизнеса се увеличават с 1.7% до 34.1 млрд.лв., жилищните с 12.6% до 9.996 млрд. лв., а потребителските – с 4.4% до 9.2 млрд. лв. Увеличаващото се кредитиране допринася и за ръст на активите на банките – те се повишават с 5.1% на годишна база до 97.8 млрд. лв.

Спасителните такси

Кредитирането допринася за видимия ръст на другия източник на приходи за банките – таксите и комисионните. Те донякъде компенсират спада в лихвения доход. През април приходите от такси и комисионни се увеличават с 5.9% годишно или с 18.3 млн. лв. до 328.2 млн. лв.

Продължават да намаляват и разходите за обезценки – през април годишното им свиване е 19% или с 30.6 млн. лв. по-малко и са били 131.3 млн. лв. Спрямо предходния месец, когато са били 106.4 млн. лв., се увеличават. И през 2017 г. тези разходи се свиваха в сравнение с предходната година, когато банките се готвеха за стрес тестовете и проверката на активите, но спадът беше едноцифрен, докато сега четвърти пореден месец той е двуцифрен, информира в.Капитал.

Капиталът също надолу

В съобщението на БНБ се посочва, че собственият капитал в баланса на банковата система през април намалява със 194 млн. лв. или с 1.6% до малко над 11.8 млрд. лв., основно под влияние на динамиката на неразпределената печалба.

От началото на тази година банките прилагат нови стандарти в провизирането (МСФО 9, Международен стандарт за финансово отчитане). Те въведоха нов начин на класифициране на експозициите, носещи кредитен риск, отчитайки вече и очаквани загуби. Директният ефект е върху неразпределената печалба, която е основен елемент на базовия собствен капитал от първи ред (най-качествения капитал).

В съчетание с влиянието на регулаторните промени, ръстът на кредитите (основна част от рисковите експозиции) и намалението на собствения капитал, капиталовата адекватност на банковата система към края на март (данните са публикувани в края на април, публикуват се на тримесечна база – бел.ред.) отчита понижение в сравнение с края на декември 2017 г. Така съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност са съответно 19.34%, 19.79% и 20.91%, което е значително над минималните регулаторни изисквания.

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *