Печалбата на банковата система за първите 2 месеца на 2018 г. е 189 млн. лв.

Печалбата на банките в България е факт: през февруари 2018 г. балансовото число на банковата система нараства, като се наблюдава увеличение в кредитите и авансите, портфейлите с ценни книжа, депозитите и балансовия капитал, съобщава пресцентърът на Централната банка.

В размера и структурата на ликвидните активи няма съществена промяна и в края на февруари ликвидната позиция на банковия сектор остава висока. Печалбата на банковата система за първите два месеца на 2018 г. е 189 млн. лв. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за двата месеца са 64 млн. лв.
Общата сума на активите нараства през февруари с 0.4 на сто (390 млн. лв.) до 97.3 млрд. лв.
Увеличават се балансовите суми на кредитите и авансите (с 1.8 процента) и на портфейлите с дългови и капиталови инструменти (с 0.5 на сто). Делът на петте най-големи институции в активите на системата в края на февруари нараства до 59.1 на сто.
Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) нараства през февруари с 0.4 на сто (198 млн. лв.) до 56.5 млрд. лв. Увеличение се наблюдава при кредитите за нефинансови предприятия (със 136 млн. лв., 0.4 на сто) и за домакинства (с 68 млн. лв., 0.3 на сто). Намалението при кредитите за други финансови предприятия и за сектор държавно управление е незначително, посочват от БНБ.
При депозитите в банковата система през месеца е отчетено нарастване с 0.4 на сто до 83.4 млрд. лв.
Увеличават се депозитите на домакинства (с 351 млн. лв., 0.7 на сто), други финансови предприятия (с 33 млн. лв., 1.2 на сто), нефинансови предприятия (с 19 млн. лв., 0.1 на сто) и на сектор държавно управление (с 16 млн. лв., 0.7 на сто). Намаляват депозитите на кредитни институции (със 109 млн. лв., 2.1 на сто).
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари възлиза на 12.3 млрд. лв., като през месеца се увеличава с 57 млн. лв. (0.5  на сто) главно поради растежа на печалбата.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ също така обявява, считано от 1 април 2018 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.00 на сто.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *