Пещера, Батак и Ракитово влизат в „Родопска приказка“

По време на сесията местните старейшини определиха проекта като приоритетен. Съветниците  взеха решение администрацията да участвува със собствен принос в размер на 5%, или 25 000 лв. Местният парламент възложи на кмета на общината Георги Козарев да извърши всички необходими действия за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II“на ОП „Регионално развитие“.
 
Основните цели са подкрепа на дестинации с туристически потенциал като се популяризира природното, културно и историческо наследство, да се повиши ефективността на регионалния маркетинг. По време на заседанието бяха взети и решения, касаещи регионалното развитие и благоустройството, както и сигурността и спокойствието на гражданите на територията на общината. Проектът за споразумение за обществен ред и сигурност залегна като точка първа от дневния ред, който е в изпълнение на Програмата за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Националното сдружение на общините за периода 2012-2013 г. Проектът е обсъден в постоянните комисии на Общински съвет Пещера.
Представен бе окончателният вариант на споразумението между Районно управление „Полиция“ – Пещера и община Пещера, който беше подписан от кмета Георги Козарев и гл. инспектор Атанас Топчиев, началник РУП – Пещера. Двете страни изразиха готовност за по-нататъшното си сътрудничество. В споразумението са предвидени противодействие на битовата престъпност и опазване на публичното имущество, превенция на престъпността сред децата и младежите, мерки по опазване на селскостопанското имущество, повишаване на безопасността на движението, обогатяване на формите на взаимодействие и публичност. В зависимост от спецификата на проблема всеки един от партньорите, изхождайки от своята компетентност, ще участва по разрешаването му, като се ръководи от принципите на равнопоставеност, професионализъм и прозрачност. В реализирането на дейностите ще се определят конкретни срокове и отговорности. Отчет на изпълнението и постигнатите резултати под формата на доклади ще се извършва публично на шестмесечие пред Общински съвет – Пещера. Ще се организират и провеждат периодични събрания в Пещера, Радилово и Капитан Димитриево с представители на РУП и общината по въпросите на сигурността.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *