ПИБ ще издаде до 40 000 000 нови обикновени, поименни акции

На пода на БФБ цари скука и ниска ликвидност. Докато… не се случи някакво по-значимо събитие, което да раздвижи инвеститорите, обемите и съответно индексите.ПИБ ще издаде до 40 000 000 нови обикновени, поименни акции.

И това събитие, което определя почти изцяло повишението на SOFIX с 1.7% в един от последните работни дни за годината, бе обявеното планирано увеличение на капитала на Първа Инвестиционна Банка.

Снимка: iStock

Накратко…

Съгласно публикуваното на сайта на борса уведомление, банката планира да увеличи общия номинален размер на капитала си от 110 000 000 лева, на до 150 000 000 лева, чрез издаване на до 40 000 000 нови обикновени, поименни, безналични акции с право на един глас в Общото събрание, всяка една с номинална стойност в размер на 1 лев, и емисионна стойност в размер на 5 лева.

Целта на увеличението?

Първа инвестиционна банка възнамерява да използва допълнителния капитал за изпълнение на стратегията си за кредитиране на малък и среден бизнес и граждани.ПИБ ще издаде до 40 000 000 нови обикновени, поименни акции.

Въпросителните?

За тези, които са прочели внимателно цялото уведомление обаче, най-вероятно им се е натрапила частта от него, в което се казва – „Емисионната цена на новите акции е възможно да претърпи промени, като в този случай ще бъде своевременно оповестена в проспекта или допълнение към проспекта на емитента, преди публикуване на съобщението за начало на публичното предлагане.“

Резултат с изображение за пиб
 Тоест, инвеститорите е рано да приемат, че емисионна цена от 5 лева е зададена окончателно. Както се казва още в уведомлението – „Окончателната емисионна цена ще бъде определена в резултат на проведен маркетинг на емисията, съобразен с нормативните изисквания и може да се различава от оповестената цена.“

Иначе капитала, набирането на който ще направи успешно публичното предлагане е доста нисък – при ниво от едва 4 000 000 милиона лева.

Какви са възможностите?

Докато не видим излизането на проспекта, обявената официална емисионна цена и датата, на която ще се проведе публичното предлагане, въпросителните остават. Несигурността за това какви са целите и какво ще бъде постигнато от банката, си личат и от нивата при която се търгуват книжата й.

При активна търговия и изтъргуван обем от близо 200 000 лева след първия час на търговия, в който решението стана известно, станахме свидетели на поскъпване на акциите с близо 11% до 3.26 лева, като най-високите нива при които се сключиха сделки с книжата на ПИБ бяха при малко над 3.3 лева за брой. Тази цена обаче, все още остава далеч под явно „пробната и тестова“ цена спомената в уведомлението от 5 лева.

Инвеститорите в ПИБ си задават много въпроси. Дали това увеличение на капитала няма да е начин за влизане на нов голям акционер в банката? Ще запазят ли настоящите основни акционери дела си и мн. др.

Резултат с изображение за пиб

И докато на дребните инвеститори им предстои решението дали да се възползват и упражнят правата си – съгласно уведомлението 2.75 права  ще дават възможност за записване на една нова акция (което до голяма степен ще се определи от цената на акциите в близко бъдеще), най-вероятно тепърва ще предстои да виждаме важни новини свързани с банката, информира infostock.bg.

Последните резултати на банката

В тримесечния си консолидиран отчет към третото тримесечие на настоящата година ТБ „Първа Инвестиционна Банка“ АД обяви общо приходи от лихви за месец септември 2019 година в размер на 232.632 млн. лв. с натрупване от началото на годината.

Приходите от такси и комисионни към 30.09.2019 г. на дружеството са 93.098 млн.лв. Банката обяви и печалба след облагане с данъци в размер на 70.051 млн. лв. с натрупване от началото на 2019 г.

В публикувания отчет на ТБ „Първа Инвестиционна Банка“ АД прави впечатление и общата сума на активите на дружеството, която се повишава от 9 570.060 млн. лева към 30.09.2018 г. на 10 070.277 млн. лв. към 30.09.2019 г.

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *