Плащане на данъци става по нови правила

Плащане на данъчните задължения ще става с влезлите в сила от началото на януари важни корекции във фискалните правила. В Закона за ДДС се усъвършенства данъчното законодателство с цел улесняване на практическото му прилагане. Според разпоредбата за регистрация по ДДС, данъчно задължените лица се задължават да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която може да се направи предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец. С това се цели да се стопира порочната практика да се избягва регистрация по Закона за ДДС при извършване на облагаема дейност за определен период от годината (сезонна работа), което налага и намаляването на срока за подаване на заявление за регистрация от 14 на 7 дни.
Остава в сила отстъпката от 5 % за подаване по електронен път на данъчните декларации, но срокът е съкратен с 2 месеца. До миналата година при подаване на годишната декларация електронно до 31 март се ползваше отстъпка от 5 % върху данъка за довнасяне от последните три месеца на предходната година, но не повече от 1 000 лв. Сега бонусът е при подаване на годишната данъчна декларация до 31 януари на следващата година по електронен път,  но не повече от 500 лв. Условието е да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.
С промените се дава и възможност гражданите да обявяват в годишната си декларация и придобитите през годината необлагаеми доходи, например от социални помощи, продажба на имот или друго, а също и полученото имущество по наследство, завещание или дарение, или на базата на възстановено право на собственост. В ТД на НАП Пловдив първата декларация в данъчната кампания за 2017 година е подадена сутринта на 1 януари по електронен път. Пусната е от физическо лице по чл. 50 от ЗДДФЛ, за деклариране на приходи от получен наем. За първите три дни от  стартирането на кампанията по електронен път са подадени общо 35 годишни данъчни декларации.
От 2018 г. фирмите са задължени да подават годишните си декларации за корпоративния данък само по електронен път, а отстъпката за подаване на декларациите онлайн, отпада. Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи, изплатени през 2017 г., става 15 март 2018 г. Досега работодателите имаха срок до края на април. Целта е НАП да възстановява по-бързо данъка на подалите декларация, а също и да се даде възможност гражданите коректно да декларират своите доходи, като им се предостави съответната електронна услуга за достъп до информацията с ПИК код. Данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност, няма да подават годишен отчет за дейността и годишна данъчна декларация. От 2018 г. те ще трябва да подават декларация в Агенция по вписвания до 31 март, с която ще декларират, че не са извършвали дейност. Тя ще се публикува в Търговския регистър, но няма да се плаща такса.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *