Подобряваме одита на еврофондовете

Вчера, 10 юли 2007, в София се постави началото на проект „Укрепване на капацитета на Българската сметна палата за одитиране на средства от ЕС и за превенция на публичния сектор за измами и корупция“.

Изпълнението започва с тридневен работен семинар по темата.

Проектът се осъществява съвместно със Сметната палата на Обединеното кралство и е финансиран от Фонд „Глобални възможности“ на Министерството на външните работи на Великобритания.

Ръководители на проекта от българска страна са членовете на Сметната палата Свилена Симеонова и Свилена Симеонова .

Целта на проекта е да се увеличи приносът на Сметната палата на Република България за подобряване на отчетността и управлението на средствата от ЕС и за засилване на нейната роля за ограничаване на измамите и корупцията в публичната администрация.

На семинара се дискутират две теми, по които се представят резултати от пилотни одити:

Първата касае националната база данни за пазара на труда и Европейския социален фонд, а втората – бюджета на Националната агенция по приходите и на дейностите по Стратегическия план за превенция и борба с измамите и корупцията.

Основна задача на проекта е да се обучат одитори за извършване на одити на средства на ЕС, включително на Кохезионния и Структурните фондове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *