Подобряват администрация и съд с европроекти

 
Процедурите са насочени към подобряването на работата на държавната администрация и на съдебната система у нас. По една от тях може да се кандидатства и по електронен път.
За тази процедура са предвидени 5 млн. лева за финансиране на проекти, които целят повишаването на квалификацията на магистратите посредством въвеждането на добри практики. По нея могат да кандидатстват Висшият съдебен съвет (ВСС), Инспекторатът към ВСС, Върховният касационен съд (ВКС), Върховният административен съд (ВАС) и Прокуратурата на Република България.
Останалите четири процедури  са насочени към държавната администрация. По една от тях ОПАК осигурява на МФ 1 млн. лева за публично-частно партньорство. Други 5 млн. лева се предоставят на Министерския съвет (МС) по две процедури, които предвиждат създаването на Интегрирана информационна система за нуждите на администрацията с цел повишаване на откритостта и предвидимостта в работата ѝ, подобряване на нейната достъпност и подобряване на механизмите за координация и управление на човешките ресурси.
Още 4 млн. лева могат да бъдат договорени по процедура за повишаване на уменията на служителите от администрацията на всички нива в някои специализирани области. Такива са например одит и контрол върху дейността на администрацията, сигурност на информацията и управление при кризи, бедствия и аварии. Процедурата е предназнчена за централните администрации.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *