Ползата от зелената енергия за системата е 406 млн. лв., изчислиха производителите

България е лидер в Европейския съюз по ръст на емисиите въглероден диоксид през 2014 г., над 80% от населението й е засегнато от замърсяване с фини прахови частици над допустимите норми, а Европа съди страната заради мръсния въздух. Това напомня Българската фотоволтаична асоциация по повод разгорялата се дискусия за цените на тока и коментарите, че зелената енергия натоварва излишно и битовите, и промишлените потребители.

„В света протича соларна революция, в България популизма и неграмотността превърна соларната енергия в мръсна дума“, пише асоциацията и напомня, че слънчевата енергия, попадаща на Земята, е 10 000 пъти повече от цялата консумация на човечеството днес и в следващите 20-25 години соларната енергия, ще бъде основната енергия в световната икономика.

Асоциацията показва с числа, чеНЕК ще получиприходи и спестени разходи за енергията от възобновяеми източници в размер на 406 млн. лв., коитодават възможност на правителството да даде на бизнеса85% отстъпка от компонентата“възобновяеми източници“.

80 – 100 млн. лв. се спестяват от това, че токът от възобновяеми източници вече се изкупува по преференциална тарифа само до определената средногодишна продължителност на работа, а над това – по цена на обществения доставчик.

Други 226 млн. лв. са планираните приходи в НЕК от търговията с въглеродни емисии. Асоциацията напомня, че с годините постъпленията от продажбата на въглеродни емисии ще се увеличават и значително ще намаляват размера на компонентата „възобновяеми източници“. Затова, механизмът предвиден в ЕС за намаляване разходите на тази компонента значително ще облекчи цената „Задължение към обществото“. Към 2020 г., очакваните приходи от продажбата на въглеродни емисии са в размер на повече от 250 млн. евро, с което напълно ще се покрива разликата между преференциалната тарифа и цена на електроенергията, произвеждана от ВЕИ на свободния пазар, пише фотоволтаичнат аасоциация.

Третият принос на производителите на възобновяеми източници за намаляване на тежестта в цената за регулирания пазар са неотбелязаните в ценовото решение, но реално получавани от НЕК приходи от ВЕИ за балансиране на системата. Те възлизат на 50-80 млн. лева годишно и представляват 10-12% от приходите на производителите на „зелена енергия“, съответно постъпват в НЕК, без да се отчитат в ценовия модел.

Необяснима е тежката спекулация, че „тежестта на зелената енергия“, при наличието на всички числа, както и на факта, че единствено и само върху разходите за „зелена енергия“ бизнесът ще ползва разрешена от Европейската комисия държавна помощ за големите потребители на ток, изтъква асоциацията.

В становището й се изтъква, че увеличението на емисиите въглероден диоксид през 2014 г. в България по данни на „Евростат“ е със 7.1% – най-голямото в ЕС, докато в други държави от ЕС

има спад на вредните емисии, като най-силен е той в Словакия – 14.1%, Дания – 10.7%, Словения – 9.1%, Великобритания – 8.7%, Франция – 8.2%. Замърсеността на въздуха в България е два до три пъти над средните нива за Европа – 22 – 42%. Единствената държавна топлоелектрическа централа в България – ТЕЦ „Марица Изток 2“ е първенец в Европа по замърсяване на въздуха и нанесени щети на здравето на хората и на околната среда, сочи публикуван доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).

Докато воюва със „зелената енергия“, България води всички мрачни класации в Европейския

съюз. Битката на политиците със „зелената енергия“ е загубена в умовете и сърцата на младите

българи, те искат децата им да живеят в „зелена“ България, а не да напускат мрачна, прашна и

кафява държава, се посочва в декларацията на фотоволтаичната асоциация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *