Помощ за малките и средни предприятия за листване на фондовата борса

 

Министерство на икономиката и Българска фондова борса дадоха официален старт на ваучерната схема за подкрепа на малки и средни предприятия за листване на фондовата борса.Помощ за малките и средни предприятия за листване на фондовата борса.

Резултат с изображение за бфб

Общият индикативен бюджет на ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари възлиза на 3 911 660 лева (2 000 000 евро), като вече бе стартирано изпълнението на проект на стойност 1,6 млн. лв. На този етап целта е да се започне с първите предприятия, които да емитират ценни книжа и съответно ваучерите им да бъдат изплатени и след това има готовност да се подпише втори договор за използването на цялата предвидена сума. Бюджетът е осигурен по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Финансирането по схемата ще се осъществява посредством предоставянето на ваучери на стойност 50 хил. лева, като бенефициент ще бъде Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Тя ще администрира процеса и ще набира заявления за получаване на ваучер. Ваучерът ще е с валидност 9 месеца, като през този период компаниите трябва да получат одобрение на проспект за емитиране на ценни книжа от КФН и да осъществят успешна емисия за набиране на капитал (първично публично предлагане) чрез фондовата борса или чрез метода букбилдинг. Ваучерът ще се изплаща на инвестиционния посредник при осъществена успешна емисия, което означава набран капитал не по-малък от 500 000 лв. От днес стартира изпълнението на проекта, като общите условия по процедурата вече са публикувани на сайта на агенцията, а през септември ще започне и реалното приемане на проектните предложения.

„Подобна схема се реализира за първи път в България, а нейната основна цел е да дадем стимул не само на малките и средни предприятия, но и на капиталовия пазар в страната“, каза зам.-министър на икономиката Александър Манолев. По думите му ще бъде осигурен допълнителен финансов ресурс в случай, че схемата покаже добри резултати. „Ние вярваме, че капиталовият пазар има потенциала да реализира по-големи обороти и да изиграе ролята на своеобразен мост между българските малки и средни предприятия и потенциалните инвеститори“, подчерта той, информира economynews.bg.

„81% от публичните компании на БФБ са малки и средни фирми. Убеден съм, че тази ваучерна схема ще стимулира още повече такива компании да набират капитал през борсата, за да инвестират в своето развитие и растеж.“, коментира Васил Големански от БФБ.

Чрез новата схема ще може да се покриват разходи за услуги по подготовката на компаниите за емитиране на ценни книжа и първичното им предлагане на фондовата борса. Целта на мярката е да се осигури още една алтернатива на механизми за стимулиране на конкурентоспособността на българските предприятия чрез европейски средства. Чрез тази процедура компаниите ще имат възможност да наберат допълнителен частен капитал на базата на реалния си потенциал за развитие, оценен от независими инвеститори, който те ще могат да използват за инвестиции в разширяване на дейността си. Мярката е част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *