Потребителското доверие намалява през лятото

През юли общият показател на доверие на потребителите намалява с 2.1 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата – съответно с 1.5 и 4 пункта. Това съобщи Националният статистически институт /НСИ/.

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца,

както и очакванията им за следващите дванадесет месеца

са по-песимистични спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 1.8 и 7.4 пункта. По отношение на безработицата преобладаващите предвиждания са, че ще има съкращаване на персонал през следващите дванадесет месеца, като според населението в градовете то ще бъде с по-високо темпо.

В сравнение с април се наблюдава намаление на песимизма в оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца, но очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-неблагоприятни.

Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са по-умерени в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано, в резултат на което балансовият показател се понижава с 11.1 пункта.

Инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца са също по-слабо изразени. През юли по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял намалява в сравнение с предходното наблюдение.

Последната анкета отчита леко подобрение (от 2.8 пункта) на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-благоприятни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *