Правене на бизнес в България, Унгария и Румъния, според СБ

Правене на бизнес в ЕС 2017 г.: България, Унгария и Румъния“ – това е част от инициатива на Световната банка „Правене на бизнес“, която започва през 2002 г., като целта й е да представя обективна оценка на бизнес мерките и регулациите в отделните страни в света, засягащи малки и средни предприятия. Докладът се изготвя ежегодно, като основното му издание към момента обхваща 190 икономики и включва класация по 10 индикатора. В допълнение към основното издание екипът на СБ нерегулярно изготвя доклади на местно ниво, които обхващат бизнес регулациите и реформите в отделни градове в дадена страна или в няколко страни. Докладът „Правене на бизнес в ЕС 2017: България, Унгария и Румъния“ е резултат от подобно изследване, извършено от екипа на СБ и финансирано от ГД „Регионална и урбанистична политика“ на  ЕК. Провеждане на изследването и събиране на данните за България са извършени от СБ през 2016 г.

В доклада са представени резултатите от анализ на бизнес регламентите за малките и средни предприятия в пет категории от основното издание „Правене на бизнес“ – стартиране на бизнес, разрешителни за строителство, присъединяване към електроразпределителната мрежа, регистриране на собственост и изпълнение на договори. При измерването на индикаторите е използвана методологията на глобалния доклад. Обект на анализа са 22 града – в България това са Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, София и Варна; в Унгария – Будапеща, Дебрецен, Гьор, Мишколц, Печ, Сегед и Секешфехервар и в Румъния – Брашов, Букурещ, Клуж-Напока, Констанца, Крайова, Яш, Орадеа, Плоещ и Тимишоара.

Авторите на доклада разкриват съществени различия в бизнес регулациите и прилагането им в трите страни, както и между отделни градове в рамките на една и съща страна. Основните наблюдения сочат, че Будапеща и София изостават спрямо повечето от по-малките градове съответно в Унгария и в България, докато Букурещ е в първата половина на румънските градове и по петте индикатора. Най-големи различия между представянето на отделните градове в рамките на една и съща страна са констатирани в България и в Румъния. В България Варна е на първо, а София на 21-во място по индикатора „стартиране на бизнес“ сред 22-та града, а Русе е с 13 места по-високо от София по индикатора „прилагане на договори“. Нито един град не се е представил най-добре по всички индикатори. Всеки от 22-та града попада в първата половина на класацията поне по един индикатор и в последната по друг. Подобни различия на местно ниво могат да помогнат на отговорните за съответните политики да идентифицират области за подобрения, за които не са необходими съществени законодателни промени.

При сравняване на представянето на ниво ЕС и на глобално ниво авторите отбелязват, че всяка от трите страни има поне по един град, който се представя по-добре от средното ниво за ЕС поне по един индикатор. Българските градове Варна и Плевен са единствените сред изследваните 22, които са над средното ниво за ЕС по индикатора „стартиране на бизнес“. Всички обхванати от изследването градове, освен два румънски, са над средното ниво за ЕС по индикатора „прилагане на договори“, но нито един град не е дори близко до средното ниво за ЕС по индикатора „достъп до електричество“.

Експертите препоръчват подходящ баланс между даването на възможност на частния бизнес да процъфтява и постигането на целите на публичната политика, като според тях това може да бъде постигнато чрез координирани усилия от отговорните за определяне и прилагане на съответните политика на всички нива на управление. Правителствата трябва да полагат усилия за разработване на регулации, които улесняват предприемачите да започват и осъществяват бизнес, но е важно и как се прилагат тези регулации. Докладът във всяка една своя част идентифицира добри практики, както и възможности за регулаторни реформи във всяка от страните. Като общи теми, по които има нужда от подобрения, са очертани сложните процедури, неравномерните обеми на транзакциите и използването на ИТ системи.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *