Превес на печелившите акции на фона на някои консолидирани отчети

Водещият индекс на БФБ – SOFIX, се повиши с 0,3% в днешната сесия до ниво от 552,36 пункта при оборот от 288 хил. лв. От началото на седмицата индексът е на минус 0,3%, а от началото на годината е нараснал с 12,4%.

Индексът на най-ликвидните компании BGBX40 се покачи с 0,3% до 108,49 пункта, равнопретегленият BGTR30 отстъпи с 0,1% до 415,89 пункта, а индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нарасна с 0,6% до 98,05 пункта.

Търговията с акции на борсата възлезе на 336 хил. лв., като с най-голям оборот бяха Химимпорт (+1,6%) – 140 хил. и Адванс Терафонд АДСИЦ (-0,4%) – 72 хил.

На регулиран пазар се сключиха сделки с 42 емисии акции, като съотношението печеливши/губещи бе 18/17, а при 7 позиции нямаше промяна.

От дружествата с оборот над 5 хил. лв. с най-голям ръст са акциите на Зърнени Храни България (+4,1%) и ЦКБ (+2,7%), а с най-силен спад са книжата на Монбат (-3%).

Монбатоповести 8,4% спад на консолидираната печалба през юли, но 12,6% ръст заседеммесечиетона годишна база. Консолидираните продажби са надолу както за юли, така и за седемте месеца.

Акциите наСвилозапоскъпнаха с 8,7%. Дружеството отчете 13% спад на консолидираната печалба завторото тримесечие.Влияние за финансовия резултат имат спадът в цените на целулозата, курсът USD/EUR и структурата на продажбите.

Книжата наДовериесе понижиха с3,2%. Холдингът намалява консолидираната си загуба заполугодиетос над милион до -1,826 млн. лв., но само за второто тримесечие тя се е увеличила до 2,239 млн. лв. от 462 хил. лв. преди година.

Акциите наБилбордотстъпиха с 0,3%. Дружеството отчете 54% ръст на консолидираната печалбата заполугодиетодо 313 хил. лв. Консолидираните приходи от продажби за периода се повишават с 8% на годишна база до 15,3 млн. лв.

Нямаше сделки с книжата наАлбена Инвест. Печалбата на холдинга на консолидирана базаспада с 19% презвторото тримесечие.Приходите от продажби за тримесечието се покачват с 2,1% на годишна база.

Липсваше търговия и с акциите наСеверкооп Гъмза. Холдингът намалява консолидираната загуба завторото тримесечие, като основните му дъщерни дружества запазват финансова стабилност и реализират минимална печалба.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *