Предлагат корпоративен данък да остава в бедните общини

Той обясни, че идеята е корпоративният данък да остава в общините три години след като се направи инвестицията там. За момента тази идея има устно одобрение от финансовия министър Симеон Дянков, обясни Трайков. Той добави, че принципът ще бъде почти същият, както е при отдаването на концесии – общината получава половината от приходите за концесия, а другата част влиза в държавната хазна. В момента около 100 общини у нас са с по-висока безработица и фирмите там не плащат корпоративен данък. Предложението бе направено при представянето на промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Идеята на икономическото министерство е към сегашните стимули за привличане на инвестиции да се добави допълнителен критерий – създадени работни места. Това ще се включи към преценката за издаването на сертификати на инвеститорите клас „А“ и „Б“. Другата промяна е, че сертификатите за по-ниския клас инвестиции ще се издават от общините, а не от МИЕТ и Българската агенция за инвестиции (БАИ). Документите пак ще се издават приоритетно за определени сектори на икономиката – преработваща промишленост, логистика, високотехнологични дейности от производството и услугите. За сертификатите клас „Б“, които ще се издават от кмета на съответната община, ще бъде предвидена възможност местните парламенти да определят праговете и критериите за издаване на документа, както и да прилагат съответните насърчителни мерки. Третият вид сертификат е за приоритетни инвестиционни проекти и ще се издава с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Според шефа на БАИ Борислав Стефанов законовите промени се налагат, защото сегашните преференции за инвеститори вече не са толкова атрактивни. Например от възможността за закупуване на държавна или общинска земя без търг няма полза, защото голяма част от инвеститорите нямат желание тепърва да строят офис, каза Стефанов. Друга преференция – обучение на персонала за сметка на държавата, също вече не е привлекателна, защото предприемачите очакват подготвени кадри. Имаме нужда от конкретни предложения, които да представим на инвеститорите при преговорите за разкриване на дейност у нас, каза Стефанов. Критерият „работни места“ ще даде възможност да се сертифицират и инвестициите в сектора на услугите, както е аутсорсингът, обясни министър Трайков. В този сектор компаниите не влагат много средства в създаване на дълготрайни материални активи, но дават работа на хората, смятат от МИЕТ. Допълнителна мярка за стимули към бизнеса ще бъде безвъзмездната финансова помощ за работодателя при разходите за осигуровки. Предвижда се тя да обхване първите 3 години на вложението, обясни Трайков. За да се покрият тези разходи обаче, ще трябва да се изпрати нотификация до ЕК, която може да разреши такива преференции от страна на държавата. Тази мярка ще е валидна за проекти, създаващи голям брой работни места във високотехнологични сектори. До края на тази седмица пък се очаква да бъде разгледан в общинския съвет в Бургас и проектът за изграждане на индустриална зона в града, каза още Трайков. Това е втората зона, която се строи от Национална компания „Индустриални зони“, като в страната се очаква да бъдат изградени още четири площадки. Целта на проектите е в зоните да влязат инвеститори, които да се възползват от определени привилегии.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *