Предлагат промени в Закона за ДДС

Това става ясно от мотивите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, публикувани на сайта на финансовото министерство. С предложените промени, целящи синхронизирането на българското законодателство с европейските текстове, се правят промени и в редица други данъчни закони, включително и за корпоративното подоходно облагане.
 
Да се въведе разпоредба, с която „разходите за подкуп изрично се посочват като непризнати за данъчни цели“, пише в мотивите за промени в Закона за ДДС. Промяната трябва да бъде отбелязана в текстовете, които задължават законодателя да промени и други свързани закони, в случая – Закона за корпоративно подоходно облагане. Предложението е свързано със задължение на страната ни по конвенция за борба с икономическите измами.
Друга идея е данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв., да не правят авансови вноски за корпоративен данък. Съгласно сега действащата разпоредба, авансови вноски не правят лицата с нетни приходи от продажби до 200 000 лв. Ако нетните приходи от продажби за предходната година не превишават 1 000 000 лв., авансовите вноски ще станат на три месеца, а не всеки месец, както е досега.
Със самите текстове в предложението за изменение и допълнение на Закона за ДДС се предлага фактурите на хартиен носител или в електронен формат трябва да се третират равнопоставено, независимо от избора на данъчно задълженото лице. Също така е направено предложение за изменение, с което безвъзмездното извършване на услуга от държател/ ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив е приравнено на възмездна облагаема доставка. Законопроектът предвижда, че не е налице доставка при извършване на преобразуване (апорт) на бюджетни, държавни или общински предприятия. Предвидена е промяна за удължаване на срока от 7 на 45 дни за подаване на опис за наличните активи към датата на регистрация.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *