Председателят на КФН ще предложи кандидатури за двама свои заместници

Председателят на Комисията за финансов надзор /КФН/ до една седмица или до седем работни дни трябва да предложи кандидатури за двама зам.-председатели на комисията. От двамата кандидати се очаква единият ще ръководи управление „Надзор на инвестиционната дейност“, а другият – управление „Осигурителен надзор“. Това реши парламентът с приемане на процедурни правила за избор на зам.-председатели на КФН. Предложенията трябва да се внесат до Комисията по бюджет и финанси чрез председателя на Народното събрание. Допуснатите кандидати ще бъдат изслушани на открито заседание на Комисията по бюджет и финанси, което ще се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на парламента. Заместниците ще бъдат избрани с явно гласуване в пленарно парламентарно заседание.

В свое интервю наскоро председателят на КФН Карина Караиванова заяви:  И ние като ръководство, и Световната банка сме категорични, че КФН не може да изпълнява своите ангажименти без висококвалифицирани експерти и модерни информационни системи. С наличния финансов ресурс успяваме да наемем актюери, финансисти и специализирани юристи само на ниво младши експерт, т.е. хора, които трябва да бъдат обучавани, категорично   посочи Караиванова. Разширяването на дефиницията за „свързани лица“ е най-важната промяна в законопроекта за промяна на Кодекса за социално осигуряване, одобрен от парламента на първо четене наскоро, смята Караиванова, като пенсионноосигурителните дружества ще могат да инвестират само в имоти, които носят доходност. Ще действаме решително, ако установим пазарна манипулация при ребалансирането на индекса SOFIX на Българска фондова борса, отговори по друга от поставените от журналистите тема Карина Караиванова. Бяха зададени въпроси по всички сектори, които наблюдава КФН.

В ръководството на комисията влизат също освен председателя  заместник-председател, ръководещ  управление  „Надзор на инвестиционната дейност“, заместник-председател, отговарящ за управление „Застрахователен надзор“, заместник-председател с ресор „Осигурителен надзор“ и още един член на КФН, който подпомага политиките по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика, защита интересите на инвеститорите, както и на застрахованите и осигурените лица.

 

Стефан  ПРОНЧЕВ

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *