Преките чуждестранни инвестиции регистрират спад, а икономиката на България расте.

Частната инициатива остава слаба, а повечето икономически данни, които на пръв поглед изглеждат добри, всъщност показват проблеми.

Една малка и с немощен национален капитал икономика като българската не може да се развива успешно без приток на инвестиции отвън.

Икономиката на България обаче става все по-зависима от държавата и основната причина за растежа се дължи на намесата на държавата.

Разходите на правителството влияят съществено върху размера на растежа поради ниската активност в частния сектор и ниския приток на чужди инвестиции.

В България държавата измества частния сектор, а икономиката става все по-зависима от публичните разходи и инвестиции.

Основното липсващо звено, което би могло да направи растежа ни устойчив и да намали зависимостта на икономиката от държавата, са преките чуждестранни инвестиции, а те продължават да намаляват.

Това говори за бягството на капитали и фирми от България – това е положението.

 

 

 

 

 

Румен Гълъбинов