Премахват незаконни строежи край язовир „Йовковци“

Проверки на язовирите за питейна вода стартираха през ноември миналата година в цялата страна. Те трябваше да установят дали има строежи в заливаемата зона на водоемите, незаконни водовземания и зауствания.При предишна проверка на язовир „Йовковци“ бяха установени 12 незаконни строежа, които попадат в местността „Локвата“ в землището на село Яковци, община Елена. За тях са издадени заповеди за премахване. Постройките са на бизнесмена Гео Дундаров. Заповедите са от 2006 година, но все още не са влезли в сила.Няма строежи в заливаемата зона и на язовир „Александър Стамболийски“, разположен в областите Велико Търново и Габрово. Проверени са общо 16 строежа в близост до язовира. Установени са четири незаконни строежа, които също ще бъдат премахнати.За останалите 12 обекта – бараки, фургони и бунгала, които според Закона за устройство на територията не са строежи, са изпратени предписания до кметовете на съответните общини. Те от своя страна са длъжни да уведомят собственици на обектите и да предприемат действия за премахването им.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *