Приемът на молбите за получаване на енергийна помощ започна от днес

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца, който обхваща 01.11.2012 г. – 31.03.2013 г. Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление. Лицата и семействата подават молба-декларация по образец в ДСП по постоянен адрес, в която задължително заявяват вида на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура. Заради увеличението на цените на електроенергията от 1 юли 2012 г. министърът на труда и социалната политика издаде заповед, с която се определя новият размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г. – 65.72 лева месечно, или 328.60 лв. за сезона. За миналата година сумата за отоплителния сезон е била 289.60 лв. Така се покрива изцяло увеличената от 1 юли на цена на електроенергията. Очаква се броят на лицата и семействата, които ще имат право да получат такава помощ, да бъде около 300 000, както е предвидено и в утвърдения бюджет на МТСП.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *