Приеха Бюджет 2014

Със 106 гласа „за“ Народното събрание прие общата рамка на Закона за държавния бюджет за следващата годинa.

Депутатите най-накрая гласуваха чл. 1 от държавния бюджет за 2014 г., в който са разписани приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на ЕС, както и бюджетното салдо по държавния бюджет за 2014.

За приходи, помощи и дарения е определена сумата от 19 262 702 100 лева. Очакваните данъчни приходи са 17 336 996 700 лева, като най-много приходи се очакват от ДДС ( 8 281 657 300 лева), акцизи ( 4 377 879 800 лева).

Заложените разходи са в размер на 19 899 567 000 лв. От тях над 833 милиона лева са заделени за субсидии, като субсидиите за нефинансови предприятия ще са в размер на над 772 милиона лева, а субсидии за юридически лица с нестопанска цел – над 61 милиона лева. Резервът за непредвидени или неотложни разходи е в размер на над 861 милиона лева, от които за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия ( 70 милиона лева, а за икономически растеж и държавност – 790 милиона лева). Нетният размер на трансферите е 9 794 672 600 лв. Вноската в общия бюджет на Европейския съюз е 904 690 300 лева. Заложено е отрицателно бюджетно салдо в размер на 1 336 227 800 лева.

До 500 милиона лева ще бъдат заделени за публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ , a до 100 милиона лева ще отидат за структурни мерки и програми за развитие на образованието, в това число до 22 милиона лева за увеличаване на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища. За програми за развитие на иновациите са заделени до 20 милиона лева, също толкова са отделени за бойна подготовка и бойна готовност на видовете въоръжени. За инвестиции и програми в областта на енергетиката са предвидени до 150 милиона лева. /БГНЕС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *