Признават старите топлоизолации при саниране с европари

От реновиране се нуждаят 720 000 жилища у нас. По проекта, който е пилотен за страната, ще бъдат обновени минимум 170-200 сгради. Чрез него за първи път публичен европейски и национален ресурс ще достигне директно до дома на българина, коментира за БТА заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. По думите му за реализация на начинанието е осигурено съфинансиране от публичен ресурс в размер на 50%, което е най-високото в Европа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв. Ще бъдат обхванати многофамилни жилищни сгради в 36 градски центрове, чието проектиране е започнало преди 26 април 1999 г. Освен дограма, ще бъде подменена и топлинната изолация на външни стени, покриви и др., ремонтирани вътрешните инсталации и т.н. До финансиране ще бъдат допуснати само конструктивно устойчиви сгради. Високо квалифицирани специалисти ще направят техническо обследване на блоковете, ще изготвят технически паспорт и енергиен одит на сградите, одобрени за включване в проекта. При условие, че жилищният блок се нуждае от конструктивно укрепване, то е изцяло за сметка на собственика, предупреди Десислава Йорданова. Извършеното досега саниране на многофамилни жилищни сгради от техните собственици, което отговаря на минимално изискуемия енергиен клас, ще бъде запазено, увери Николай Нанков. Вложените средства от гражданите ще бъдат приспаднати от размера на дължимия дял за съфинансиране на съответния собственик. (За това ще бъдат искани документи, доказващи направените от домакинствата разходи – б.р.) Ресурс от 13 млн. лв. ще бъде използван в подкрепа на собствениците за осигуряване при необходимост на нисколихвени заеми или банкови гаранции, уточни Деница Николова – ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Очаква се размерът на кредита да варира от 1000 лв. до 5000 лв за жилище, като делът на собственика ще бъде фиксиран в зависимост от обновяването на всеки апартамент. Лихвата ще се определя от основния лихвен процент на БНБ плюс 6,5-процентни пункта. Погасяването на заема е разсрочено за десет години с 6-месечен гратисен период. Предвижда се в рамките на тази половин година сградата да бъде финализирана съобразно показателите за постигане на енергийна ефективност. Очаква се след реновирането сметките да се намалят и кредитът да се издължи в рамките на спестения ресурс. Голяма част от общините са поели ангажимент приоритетно да благоустрояват прилежащи части на сградите, обновени по проекта за енергийна ефективност, каза Николай Нанков. От данък „Сгради“ за период от 3 г. до 10 г. могат да бъдат освободени собствениците на онези обновени домове, които постигнат минимално изискуемия енергиен клас. В процеса на реализация на проекта ще бъде стимулирано участието на местните фирми в обществените поръчки, увери заместник-министърът. При избор на фирма изпълнител, както и в строителния цикъл и приемането на завършените ремонти ще участва определен от Общото събрание представител на собствениците. Инициативата не търси максимален ефект, а постигане на адекватен енергиен клас. Глобалната ни цел е по-топли и уютни български домове, които се вписват в крайния архитектурен ландшафт, обобщи заместник-министърът.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *