Приходите на застрахователите спадат с 11% на месечна база през ноември

През ноември общите брутни премийни приходи на застрахователните компании в България спадат с 11,2% на месечна база след първия им ръст от четири месеца през октомври.

В предпоследния месец на 2015 г. 30-те общозастрахователни дружества, 13-те животозастрахователни дружества и двете животозастрахователни кооперации реализират общ премиен приход в размер на 140,77 млн. лв. спрямо 158,5 млн. лв. през октомври, показват изчисленията на Investor.bg на база статистиката за застрахователния пазар, публикувана от Комисията за финансов надзор (КФН).

От януари до ноември 2015 г. брутните премии на застрахователните компании възлизат на малко над 1,712 млрд. лв., като растат с 8,8% на годишна база. Повишението продължава да се дължи преди всичко на животозастраховането, докато най-голям е абсолютният размер на премиите в общото застраховане.

За единадесетте месеца на годината 30-те общозастрахователни дружества записват ръст на премийните си приходи от 6,7% на годишна база до 1,36 млрд. лв. В абсолютно изражение става дума за 85,87 млн. лв.

Премиите в общото застраховане продължават да се формират от задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, „Автокаско“, имуществените и здравните застрахователни продукти.

Към 30 ноември 2015 г. „Гражданска отговорност“ носи премийни приходи в размер на 514,5 млн. лв., или с 4,6% повече спрямо единадесетмесечието на 2014 г. По обем на премиите следва застраховката „Автокаско“. Тя бележи 11% годишен ръст до 434,4 млн. лв.

Повишенията при тези два продукта се дължат основно на ръста на продадените автомобили у нас, а не на увеличените цени. Все още се дискутира дали през 2016 г. стойността на „Гражданската отговорност“ ще се измени заради промените, които се предвиждат в новия Кодекс за застраховането. Сред тях са възможността за сключване на „Гражданска отговорност“ онлайн, без електронен подпис, и евентуалното отпадане на стикера, който се залепва на предното стъкло на автомобилите.

Основен дял в премийните приходи в сегмента „Общо застраховане“ заемат и имуществените застраховки. Обемът им към края на ноември 2015 г. се увеличава с 3,1% на годишна база, или с 6,9 млн. лв., до 231,9 млн. лв. Здравните застрахователни продукти пък носят общо 38,5 млн. лв. премии.

Силен относителен годишен ръст бележат и премиите по застраховки „Гаранции“ – от 481 хил. лв. до 3,56 млн. лв., „Разни финансови загуби“ – от 70,6% до 10 млн. лв., „Летателни апарати“ – от 86,7% до 10 млн. лв., „Кредити“ – 7,8% до 7,7 млн. лв.

В сегмента на животозастраховането най-голям е приходът от застраховките „Живот“ и рента. Той расте с 14,6% на годишна база до 254,3 млн. лв. Застраховките „Живот“, свързани с инвестиционен фонд, носят с 9,4 млн. лв. повече приходи спрямо ноември 2014 г., като обемът им нараства до 22,67 млн. лв. Относителният ръст при тях от 70,7% на годишна база свидетелства за нарасналото им търсене като алтернативен инструмент за спестяване на фона на ниските лихвени проценти по банковите депозити.

Здравните застраховки, които се предлагат от животозастрахователните дружества, носят с 19,7% повече приходи от края на ноември миналата година до 25,73 млн. лв. Търсенето на застраховки „Заболяване“ се формира най-вече от корпоративните клиенти с цел защита на служителите, тъй като цената на индивидуална основа за физически лица, например, е по-висока.

През 11-те месеца на 2015 г. акумулираните премии по „Женитбена и детска застраховка“ са с 9% повече спрямо същия период на миналата година до 9,4 млн. лв.

За единадесет месеца индустрията е изплатила общо обезщетения в размер на 902,2 млн. лв. Това е с 6,1% повече спрямо януари-ноември 2014 г. 778,7 млн. лв. са изплатените претенции от 30-те общозастрахователни компании, докато в животозастраховането обемът им възлиза на 123,6 млн. лв. Ръстовете на годишна база са от 6,2% и 5,7%, съответно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *