Проблемите с кредитите избягаха от фирмите към ипотеките

Ако през февруари лошите и преструктурираните кредити на нефинансовите предприятия бяха 4.622 млрд. лв., то през март лошите им кредити вече са на стойност 4.573 млн. лв., или има спад от близо 50 млн. лв. в тази категория.
Като дял от общото, лошите кредити за предприятията са 20.29% /с приспадане на овърдрафта/, при 20.52% месец по-рано. През март 2010 г. проблемните кредити на предприятията бяха 12.18%.
На годишна база, отпуснатите на предприятията кредити са нараснали с точно 4% през март. Ако в това число се включи и овърдрафтът, ръстът възлиза на 3%, до 31.66 млрд. лв.
Продължава обаче ръстът на лошите потребителски кредити: от 1.312 млрд. лв. през февруари до 1.336 млрд. лв. през март, или 24 млн. лв. увеличение само за месец.
При ипотеките ръстът на проблемните кредити е даже още по-голям, до 1.481 млрд. лв. след 1.422 млрд. лв. месец по-рано, или 59 млн. лв. прираст.
Това развитие потвърждава оценката на проблема „проблемни кредити“, която DarikFinance.bg постави през есента на миналата година: българските банки може и да са сред най-капитализираните в света, но плащането на кредитите се превръща в тежко бреме за неподготвените домакинства и следствието от това ще е още дълго време потиснато потребление.
Ако сред фирмените заеми вече се наблюдава известно „разчистване“, при което банките или обезценяват активите си, или се съгласяват на преструктуриране, или в най-добрия случай фирмите си стъпват на краката и успяват да върнат задълженията си –
То при домакинствата нещата са значително по-мрачни, с потиснат ръст на тегленото на нови кредити и продължаващи затруднения по изплащането им.
Общо през март 2011 г. като проблемни според БНБ са кредити на стойност 7.596 млрд. лв. Месец по-рано проблемните кредити бяха 7.557 млрд. лв. Година по-рано 4.915 млрд. лв. Или през март прирастът на проблемните кредити на годишна база е почти 55%, а на месечна 0.5%.
Все пак трябва да се отбележи, че свиването на проблемните кредити за предприятията и забавянето на прираста на общо проблемните кредити са много позитивни сигнали за българката финансова система.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *