Проект за оптимизиране на решенията стартира НОИ

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ стартира Националният осигурителен институт (НОИ)  в изпълнение на основните насоки за своето развитие за периода 2015-2017 г.

Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, а бенефициент по него е Институтът по публична администрация. Чрез него НОИ ще предприеме действия за развитие на институционалния си капацитет, подобряване на организационното управление и намиране на правилните решения за вътрешно самоусъвършенстване.

Моделът CAF, който ще бъде въведен в НОИ, е общ проект между ръководството и служителите. В него са включени служители на различни нива в организацията и от различни структурни звена. Той е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите си за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Крайната цел на проекта е изготвяне на вътрешна самооценка на състоянието и възможностите за развитие, която да бъде използвана за подобряване на цялостното изпълнение на всички нива и процеси в института и разработването на стратегията за развитие за периода 2018-2020 г.

Националният осигурителен институт е една от 48-те публични администрации в Република България, които ще реализират модела CAF. Обхватът на внедряването му в НОИ включва както Централно управление, така и всички 28 териториални поделения в страната.

Какво представлява  моделът CAF? По своята същност CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен от публичния сектор специално за публичните администрации. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и желаят да въведат т.н. „култура на организационно съвършенство“. Общата рамка за оценка (CommonAssessmentFramework, CAF) е инструмент за управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация.  CAF може да бъде използван във всички области на публичния сектор и е приложим към публичните организации на всички нива – европейско, федерално, национално, регионално и местно. От неговото създаване през 2000 г. досега повече от 4 000публични организации в 52 държави прилагат успешно този модел.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *