Производителите на тютюн са обречени на фалит

За това алармираха от Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 (НАТ).
Те изразяват недоволство срещу приетия миналия месец Доклад на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация (СЗО) и в частност на два члена – 17 и 18, третиращи алтернативи на тютюнопроизводството и въздействие върху околната среда.
Проблемът е, че с въпросните членове се решават въпроси, които не само ограничават отглеждането на тютюн в страната. С тях се решава съдбата на отрасъла у нас, като парадоксалното е, че в работната група няма участие на българи.
България е една от 170-те страни, ратифицирали РККТ. Главната цел на Конвенцията е намаляване на тютюнопушенето в национален, европейски и световен мащаб и най-вече за ограничаване и превенция на тютюнопушенето сред непълнолетните. България е задължена да се подчинява на решенията на Конвенцията, без право на глас.
В същото време нейните рестрикции няма да са валидни за големи производители на тютюн като САЩ, Аржентина, Зимбабве и Малави, тъй като са извън Конвенцията.
Българските тютюнопроизводители са готови да се присъединят към протестите, готвени от Асоциацията на тютюнопроизводителите в Европа UNITAB и Международната асоциация на тютюнопроизводителите от Африка.
Сред безумните предложения на СЗО е идеята да се забрани сключването на договори между производителите на суров тютюн и купувачите, с алогичния мотив, че това давало прекалена сигурност на фермерите.
В същото време РККТ не предлага никакви надеждни начини държавите да подпомагат тютюнопроизводителите или да търсят нови варианти за осигуряване на поминък предвид очакваното намаляване на търсенето на суров тютюн.
Според UNITAB СЗО е напълно безотговорна, а целта е да постави под още по-сериозна заплаха положението на тютюнопроизводителите, чието социално и икономическо положение вече е отслабено от новото развитие в Общата селскостопанска политика. Тези мерки са прекалени и несправедливи.
Те няма да имат ефект върху равнището на потребление на цигари и ще доведат единствено да общо понижение на качеството на продуктите. Те ще имат и твърде негативно влияние върху социално-икономическата ситуация в сектора, убедени са от UNITAB.
За съжаление с този доклад СЗО излиза извън своите компетенции по опазване на здравето на населението и влиза в областта на земеделието, и по-конкретно в сектора на тютюнопроизводството.
Отглеждането на тютюн е тежка и трудоемка земеделска дейност и хората, чиято основна дейност и поминък е тютюнопроизводството, са земеделски производители с равни права и задължения като всички останали. Това пише в протестна декларация до МЗХ Националната асоциация на тютюнопроизводителите, подкрепена и от Асоциацията на производителите на ориенталски тютюн.
Хората са разочаровани, че работната група изготвила фаталните за тях членове – 17 и 18, вместо да предлагат насоки и подкрепа на страните по Конвенцията за осигуряване на икономически осъществима алтернатива на тютюнопроизводството, налагат препоръки за поетапното и повсеместно отпадане на тютюнопроизводството като земеделска дейност.
Така не е отчетен фактът, че в някои страни, както е у нас, климатичните и почвените условия не предлагат икономически целесъобразни алтернативи. От НАТ- 2010 се противопоставят на препоръките на конвенцията изкуствено да се намаляват площите с тютюн у нас, тъй като това е заплаха за заетостта за стотици семейства.
Дали България ще противодейства на решението на Рамковата конвенция за контрол на тютюна, засега не е ясно. Ясно е обаче, че до момента ясна алтернатива за тютюнопроизводителите няма.
Иначе говорителят на европейския комисар по земеделие Дачиан Чиолош – Роджър Уайт, направи скоро изказване, че българските тютюнопроизводители ще могат да получават плащания за единица площ и след 2013 г.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *