Производствената инфлация продължава да расте

Увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост – с 1.4%, докато в добивната промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.
В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 1.5%, и при производството на храни – с 0.9%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2012 г. нараства с 4.6% в сравнение със същия месец на 2011 година. Цените се увеличават в добивната промишленост – с 0.7%, в преработващата промишленост – с 4.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 5.6%.
Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо март 2012 г. е отчетено при: производството на химични продукти – със 7.3%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 6.1%; ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 5.2%.
Намаление на цените се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини и при производството на електрически съоръжения – с 1.6%.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *