ПроКредит Банк предлага специализирани банкови продукти за земеделските стопани на “АГРА“ в Пловдив

За шеста поредна година ПроКредит Банк ще участва с щанд на международното изложение „АГРА” в Палата 13 на панаирното градче в Пловдив, започващо на 23 фeвруари 2010 г. На XVIII-то издание на изложението ПроКредит Банк ще представи своите специализирани кредитни продукти и услуги за земеделските стопани.
Банката отпуска инвестиционни кредити за закупуване на земеделска земя, сгради, селскостопанска техника, инвентар и животни, както и оборотни кредити за закупуване на фуражи, семена, препарати и торове. На своите клиенти ПроКредит Банк предлага и лизинг на нова селскостопанска техника, инвентар, оборудване и транспортни средства. Като обезпечение за агро кредитите земеделските стопани могат да предложат залог на движими вещи, недвижимо имущество, субсидии по Схема за единно плащане на площ и Схема за национално доплащане.
ПроКредит Банк предлага на производителите кредити със срок на погасяване до 15 години за инвестиционни нужди и до 3 години за кредити за оборотни средства. Погасяването на кредитите може да е както на равни месечни вноски, така и по погасителен график, съобразен с приходите на кредитополучателите и тяхната сезонност.
ПроКредит Банк (България) е част от международна група от 22 целево-ориентирани финансови институции, чиято дейност е насочена към развиващите се страни и икономиките в преход в три региона на света: Източна Европа, Латинска Америка и Африка. ПроКредит Банк (България) е основана през октомври 2001 г. и предлага банкови продукти и услуги на малки и средни предприятия, големи компании и физически лица. За разлика от останалите банки, ПроКредит Банк не развива приоритетно потребителски кредити. Вместо това, ние се концентрираме върху отговорното банкиране чрез изграждане на спестовна култура сред нашите клиенти.
 

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *