Промяна в състава на СД на „Орфей клуб уелнес“ АД

На 04.07.2024г. с номер на вписване 20240704155234 в Търговския регистър Златан Петров Петров беше заличен като член на Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД. Със същия номер на вписване Георги Илиев Гаров беше вписан член на Съвета на директорите на дружеството. Промените са в резултат на решението на общото събрание на акционерите, проведено на 27.06.2024г.
В резултат на промените, Съветът на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД продължава дейността си в състав от три лица:
1. Корпорация за технологии и иновации АД, представлявано по чл. 234, ал.1 от ТЗ от Петър Нейчев Нейчев и Радостина Димитрова Нейчева;
2. Фондация Международен Институт за изследване на Кооперациите, представлявана по чл. 234, ал.1 от ТЗ от Хачик Мъгърдич Язъджиян
3. Георги Илиев Гаров

Актуално състояние към 04.07.2024 г.

Източник: Орфей клуб уелнес АД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *