Публични дружества ще публикуват Карта за самооценка

Публичните компании, които са декларирали, че ще се съобразяват с принципите на Националния кодекс за корпоративно управление (Националния кодекс), следва да попълнят Картата за самооценка на корпоративното управление (Картата), приета от Националната комисия по корпоративно управление и да я приложат към документите при публикуването на одитирания неконсолидиран годишен отчет за 2016 г.

На своята интернет страница БФБ-София публикува актуализиран вариант на Картата, в раздела за корпоративно управление на емитентите.

От борсовия оператор напомнят на всички публични дружества, че Декларацията за корпоративно управление е неразделна част от Годишния доклад за дейността на емитентите на финансови инструменти, съгласно чл. 100н, ал. 7, т. 1. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). С Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г., Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ одобри НККУ като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от ЗППЦК.

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *