Пускат облекчени условия на кредити по инициативата JEREMIE

Инициативата JEREMIE представлява обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия, като Гаранционният фонд е един от финансовите й инструменти. Той се ръкововди в България в рамките на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ от Европейския инвестиционен фонд.
Инициативата ще насочи средства от структурните фондове на ЕС в подкрепа на българските фирми, информират от ПроКредит . Кредитите могат да бъдат използвани за финансиране покупката на дълготрайни материални активи и инвестиции в увеличаване на оборотните средства на фирмата.
Максималната сума на индивидуалните кредити по тази линия e 800 000 евро. Сроковете са между 12 и 72 месеца, като ще се отпускат без такса за разглеждане на искане за кредит. Фирмите, които кандидатстват за кредит, следва да имат поне 12 месеца бизнес опит.
Лихвеният процент по тези кредити е преференциален и се определя на база 6-месечен EURIBOR и надбавка след анализ на финансовото състояние на фирмата и в зависимост от нейните показатели. Предимство на финансирането по тази линия са облекчените условия за обезпечение в сравнение със стандартните за другите кредити.
Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица, занимаващи се с производство, търговия и услуги. Съществуват ограничения за фирми от специфични сектори. Не могат да се финансират фирми от цигарената и хазартната индустрии, както и такива, които се занимават с винопроизводство и производство на алкохол.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *