Първи места по доходност за фондове на Карол Капитал Мениджмънт

Фондовете с фокус върху Източна Европа, управлявани от Карол Капитал Мениджмънт, заеха първите две места в класациите по постигната доходност в България за 2017 г. Това съобщиха от мениджмънъта на управляващото дружество. Двата фонда са единствените български фондове, реализирали доходност над 20% за изтеклата година.  На първо място сред всички 120 фонда в България е ДФ Адванс Инвест с резултат от +21.17% за годината, а ДФ Адванс Възможности в Нова Европа заема второ място с положителна доходност от +20.6%, според данните на Българска асоциация на управляващите дружества. Двата фонда са и в Топ 10 по доходност за 2017 г. на фондовете в световен мащаб, които инвестират в региона на Източна Европа.

През 2017г. ДФ Адванс Инвест, инвестиращ в акции в България и Румъния, се възползва от ръста на фондовите пазари, подкрепен от силното развитие на икономиките на двете балкански страни. Фондът успя да победи по доходност освен всички останали местни фондове, така и основните борсови индекси в България и Румъния.

„Изминалата година може да бъде определена като годината на положителните очаквания и положителните икономически резултати“, коментира Тихомир Каунджиев портфолио мениджър на ДФ Адванс Инвест. „Основният бенчмарк на БФБ-София, индекса SOFIX, приключи годината с ръст от малко над 15%. За годината румънският индекс BET формира ръст от 9.4% за годината.

Сравнителния анализ на макро данните показва, че румънската икономика отбелязва 8,6% растеж на годишна база за третото тримесечие на 2017 г., докато българската регистрира ръст от 3,9% за същия период“, добави Тихомир Каунджиев. Към момента икономическа среда в двете страни изглежда стабилна, което според експертите на Карол Капитал Мениджмънт е предпоставка за добри перспективи и по-високи бъдещи корпоративни резултати.

ДФ Адванс Възможности в Нова Европа – инвестиращ главно на борсите от Централна Европа и Прибалтийските страни – също спечели от отличните макроикономически показатели и корпоративни резултати в региона.

Портфейлните мениджъри на Карол Капитал Мениджмънт очакват динамично развитие и отлични инвестиционни възможности на пазарите и през новата 2018г.

„Страните от Централна и Източна Европа продължават да растат с изпреварващи темпове спрямо развита Европа. Същевременно, въпреки поскъпването, оценъчните съотношения остават ниски – както в исторически план, така и спрямо другите пазари. Очакваме добрите макроикономически перспективи и осезаемите ръстове на борсите през изминалата година да привличат все повече вниманието на инвеститорите“, коментира Надя Неделчева портфолио мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа. Общото мнение на анализаторите на Карол Капитал Мениджмънт, които имат над 15 годишен опит в инвестициите в региона на Източна Европа, е че потенциалът му е голям. Твърдението се подкрепя и от факта, че въпреки ръста през изминалата 2017 година, пазарите в тези страни още са далеч от нивата си от 2007 г., докато голяма част от останалите пазари по света са възвърнали позициите си.

Данните показват и че Източна Европа има двойно по-висок ръст на икономиката српямо развита Европа. За периода 2006 – 2016 г. средногодишният ръст възлиза на +3,9% при +0,9% за евро-зоната. Разходите за труд остават на много ниски нива в сравнение с развита Европа, поради което все повече компании местят производствата си в региона. Това от своя страна води до спад на нивата на безработица, както и на ръст на възнагражденията, което обуславя  и силния ръст в личното потребление. Същевременно регионът е главен бенефициент от европейските фондове, което допълнително подкрепя инвестиционната активност.

 

Димитър ЗАФИРОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *