Разликата в пенсиите между половете в ЕС

През 2019 г. жените в ЕС на възраст над 65 години получават пенсия, която е средно с 29% по-ниска от тази на мъжете. С течение на времето обаче разликата намалява и сега е почти 5 процентни пункта (п.п.) по-ниска в сравнение с 2010 г. (34%). Това показват данните на Евростат.


Въпреки че жените получават по-ниски пенсии във всички държави-членки на ЕС, разликата варира в широки граници. Най-голямата разлика се наблюдава в Люксембург, където жените на възраст над 65 години получават 44% по-ниска пенсия от мъжете.Следват Малта и Холандия (40%), Кипър (39%), Австрия (37%) и Германия (36%), информира economynews.bg.

От друга страна, най-малката разлика в пенсиите между жените и мъжете е регистрирана в Естония (2%), следвана от Дания (7%), Унгария (10%), Словакия (11%) и Чехия (13%).

В сравнение с 2010 г. разликата в пенсиите между мъжете и жените е намаляла в повечето държави-членки на ЕС.

Резултат с изображение за „полша икономика“
Най-забележимите намаления са регистрирани в Гърция (от 37% през 2010 г. на 24% през 2019 г., или -13 п.п.), Дания и Словения (и двете -11 п.п.) и България (-10 п.п.). За разлика от това, разликата в пенсиите се е увеличила в 6 държави-членки на ЕС от 2010 г.

Най-същественото увеличение се наблюдава в Малта (от 22% през 2010 г. на 40% през 2019 г., или +18 п.п.), последвано от Латвия (+6 п.п. , Литва и Словакия (и двете +3 п.п.), както и Хърватия и Италия (и двете +2 п.п.).

През 2019 г. делът на пенсионерите на възраст над 65 години в риск от бедност в ЕС възлиза на 15,1%, малко над цифрата от 14,5% през 2018 г., както и над риска от бедност на населението в трудоспособна възраст (от 16 до 64 години) на 14,2%.

Резултат с изображение за „полша икономика“
Процентът на риск от бедност за пенсионерите нараства постепенно от 2014 г. насам, когато възлиза на 12,3%. В целия ЕС в периода между 2010 г. и 2019 г. делът на пенсионерите жени на възраст над 65 години, които са изложени на риск от бедност, е с около 3 до 4 процентни пункта (п.п.) по-висок от процента на пенсионерите-мъже.

През 2019 г. делът на пенсионерите на възраст над 65 години, които се считат за изложени на риск от бедност, е между 10% и 30% в повечето държави-членки на ЕС.

Резултат с изображение за „полша икономика“
Четирите държави с процент на риск от бедност над 30% през 2019 г. са Латвия (54%), Естония (51%), България (36%) и Литва (35%). За разлика от тях, най-ниските нива през 2019 г. са регистрирани в Люксембург (7%), Словакия, Франция, Дания (всички 9%) и Гърция (10%).

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *