Разследващи полицаи ще се обучават с европари

 
Процедурата е единствената по рода си и предоставя възможност за обучения както на „разследващи полицаи”, така и на всички полицейски органи в МВР, получаващи правомощия да извършват действия по разследване, коментират от държавната институция.
Целта на обучения е да помогнат за законосъобразното извършване на действия по разследването, събирането на годни за наказателния процес доказателства, постигане бързина и ефективност на досъдебното производство, което е условие да се отговори на обществените очаквания за бърз и справедлив наказателен процес. Това заяви ръководителят на управляващия орган на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър при откриването на информационния ден по повод новата процедура за МВР.
Финансирането ще стане по процедура по подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.4-09. Може да кандидатства само Министерството на вътрешните работи като конкретен бенефициент по програмата, като срокът за подаване на проектни предложения е 10 октомври 2012 г. (сряда), 17:30 часа.
Минималната стойност на проектите трябва да е 100 000 лв., а в случай че представи качествено проектно предложение, МВР може да се възползва от целия бюджет по процедурата – 1 млн. лв.
Проектът трябва да бъде изпълнен в рамките на 18 месеца.
„Статистиката показва, че е налице трайна тенденция към увеличаване на броя на разследваните в МВР дела. Тази промяна поражда необходимост от обучение за голям брой полицейски служители, което следва да бъде проведено, така че всички полицейски органи в МВР да могат успешно да изпълняват задачи в наказателния процес, включително по превенция на престъпността и на тероризма“, каза още ръководителят на ОПАК.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *