Разходите за труд скочиха с близо 6%

Увеличението в индустрията е 2.3%, а в услугите – 11.2%. В строителството обаче общите разходи на работодателите за един отработен час намаляват с 0.9%, показват предварителни данни на Националния статистически институт. По икономически дейности през третото тримесечие на 2012 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.7%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – 12.7%, и „Други дейности“ – 12.4%, а най-нисък – в „Държавно управление“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, съответно 0.1 и 0.9%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 4.7%, и „Строителство“ – с 0.9%. В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 6.6% спрямо третото тримесечие на 2011 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 2.3%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от (-3.2%) за „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ до 18.2% за „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *