Райфайзенбанк с над 50 млн. лева печалба след данъци за 2011 г.

Към 31 декември 2011 г. активите на Райфайзенбанк възлизат на 6.45 млрд. лева, в сравнение с 6.56 млрд. лева година по-рано, а кредитният портфейл достига 5.05 млрд. лв. спрямо 4.63 млрд. лв. в края на 2010 г., като нараства с 9% на годишна база – изпреварващо спрямо банковата система. Депозитите също отбелязват устойчив растеж от 5.7%, като към 31 декември 2011 г. депозитната база възлиза на 4.36 млрд. лв., в сравнение с 4.12 млрд. лв. през същия период на 2010 г.

«Стабилният ръст на кредитите и депозитите през 2011 г. е показателен за активността на банката във всички сегменти, а новите близо 40 000 клиенти са доказателство за конкурентните условия, които предлагаме на бизнеса и гражданите», коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.
Към 31 декември 2011 г. капиталовата база на Райфайзенбанк бе 856.6 млн. лева, а общата капиталова адекватност възлезе на 17.6%, значително над изискуемия минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.
През 2011 г. беше отбелязан ръст от 8.74% на приходите от транзакционни услуги в сравнение с предходната година. Делът на електронните преводи продължи да се увеличава, като последните достигнаха дял от 70% от общия брой плащания, обработени през 2011 г. Потребителите на Райфайзен Онлайн и Мултикеш нараснаха с 36.94% в сравнение с предходната година.

През 2011 г. Райфайзенбанк подписа 4 нови кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции и Националния гаранционен фонд (НГФ), част от Българската банка за развитие. За същия период Райфайзен Лизинг България подписа 2 нови кредитни линии с за общо 40 млн. евро, едната от които с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), а другата с Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) и двете с цел финансиране на лизингови сделки на малкия и среден бизнес. По този начин общата сума на новодоговореното финансиране от международни финансови институции за Групата Райфайзен в България възлезе на 134.73 млн. евро.

През първото тримесечие на 2011 г. Райфайзенбанк и Националният Гаранционен Фонд подписаха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции в размер общо на 40 млн.лв., чиято цел е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия със стартиращ и съществуващ бизнес в България. През юли 2011г. Райфайзенбанк подписа с ЕБВР договор за финансиране по програмата REECL за кредитиране на енергийната ефективност в дома. Същият месец Банката сключи гаранционно споразумение по инциативата JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за малки и средни предприятия) с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). С подписването на споразумението Банката осигурява финансиране при преференциални условия на малки и средни предприятия в цялата страна. В допълнение на това, през август 2011г. Националният гаранционен фонд (НГФ) и Райфайзенбанк подписаха ново споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции, чиято цел е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия в сектор „Рибарство“.

Към 31 декември 2011 г. общият размер на привлечените от Райфайзенбанк дългосрочни средства възлиза на 611 млн. евро, от които 321 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка, Европейския инвестиционен фонд, КфВ, Европейския Фонд за Югоизточна Европа и др.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *