Райфайзенбанк oтчете 10.6 млн. лева печалба след данъци.

Към 31 март 2012 г. активите  на банката достигат 6.34 млрд. лева, а  кредитният портфейл възлиза на 5 млрд. лв. спрямо 4.69 млрд. лв. през първото тримесечие на 2011 г., като нараства с 6.4% на годишна база. Депозитите също отбелязват устойчив растеж от 5.6%, като към 31 март 2012 г. депозитната база възлиза на 4.27 млрд. лв., в сравнение с 4.04 млрд. лв. през същия период на 2011 г. През първото тримесечие на 2012 г. кредитите за домакинствата отбелязват ръст от 8% спрямо 31 март 2011 г. и достигат 1.4 млрд. лв., а депозитите на индивидуални клиенти нарастват с 12% до 2.19 млрд. лв.
 «Въпреки несигурната среда, банката продължава да отбелязва устойчив ръст както на кредитите, така и на депозитите, а новите 37 000 клиенти са доказателство за доверието и конкурентните условия, които предлагаме на бизнеса и гражданите», коментира Момчил Андреев, председател на УС и изпълнителен директор на Райфайзенбанк.
Към 31 март 2012 г. капиталовата база на Райфайзенбанк бе 827 млн. лева, а общата капиталова адекватност възлезе на 17.3%, значително над изискуемия минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.
Райфайзенбанк продължи да увеличава клиентската си база и през първото тримесечие на 2012 г., като към 31 март 2012 г. броят на клиентите – физически лица и фирми, възлезе на 774 760, спрямо 737 759 година по-рано, което представлява увеличение с 37 000 клиенти на годишна база (ръст от 5%).
През първото тримесечие на 2012 г., благодарение на подписаната с Европейската инвестиционна банка четвърта кредитна линия, в размер на 50 млн.евро, Райфайзенбанк разшири подкрепата си за българския бизнес, като отпуска финансиране при по-благоприятни лихвени нива. В допълнение на това, с подписването на анекс към гаранционното споразумение с Европейския инвестиционен фонд по инициативата JEREMIE, банката ще осигури финансиране на българските компании при преференциални условия не само на инвестиционните проекти, а и на оборотни средства.
Към края на март 2012 г. общият размер на привлечените от Райфайзенбанк дългосрочни средства нарасна до 661 млн. евро, от които 371 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка, Европейския инвестиционен фонд, КфВ, Европейския Фонд за Югоизточна Европа и др.

Финанси

 
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *