Расте заетостта сред по- възрастните хора

Коефициентът на икономическа активност на тази група от българското население е 48,2 на сто. Българите над 65 години, които все още работят, са 44 000 души, като коефициентът на икономическа активност е 2,9, според данните на НСИ. Безработните българи над 55 години за третото тримесечие на 2011 г. са около 45 хиляди, сочи националната статистика. Според последния доклад на Евростат, публикуван вчера, значително се увеличава коефициентът на заетост на по-възрастното население в ЕС. Коефициентът на заетост на лицата на възраст 55-59 години в ЕС се е увеличил от 50 на сто през 2000 г. – до 61 на сто през 2010 г. Трудещите се европейци в рамките на ЕС на възраст 60-64 години през 2000 г. са били 23 на сто, докато през 2010 г. този коефициент е достигнал 31 на сто. Европейският съюз е определил 2012 г. за Европейска година за активно остаряване и солидарност между генерациите, уточнява Евростат. Активното стареене означава, че по-старите възрастови групи имат възможност да останат в работна среда и да продължат да играят активна роля в обществото, допълва Евростат. Според данните на Евростат делът на активните българи през 2000 г. на възраст 55-59 г. е бил 33,5 на сто, докато през 2010 г. той се е покачил до 62,2 на сто. Работещите българи на възраст 60-64 г. през 2000 г. са били 10,5 на сто, докато техният дял през 2010 г. се е покачил до 26,6 на сто. През 2000 г. у нас над 65 години са работили едва 2,9 на сто от българите, като този процент се запазва и през 2010 г. През 2010 г. най-високите нива на заетост на хората между 55-59 години е бил в Швеция – 80,7 на сто, в Дания – 75,9 на сто и Финландия – 72,5 на сто. Най-ниско ниво на тази възрастова категория хора е имало в Полша – 45,8 на сто, Словения – 46,9 на сто и Малта – 49,3 на сто. За лицата на възраст 60-64 години най-високи нива на трудова заетост са регистрирани в Швеция – 61 на сто, Великобритания – 44 на сто и Естония – 42,8 на сто. Най-ниските нива на заетост в тази категория са били в Унгария – 13 на сто, Малта – 14 на сто и Словакия – 17,2 на сто. За възрастта над 65 години най-високо равнище на заетост е регистрирано в Португалия – 16,5 на сто, Румъния – 13 на сто и Кипър – 12,9 на сто. Най-слабо са били ангажирани на трудовия пазар хората над 65 години във Франция и Словакия 1,6 на сто и в Унгария – 1,9 на сто. Прогнозите на Евростат са, че през 2060 г. делът на по-възрастното трудоспособно население ще достигне 40 на сто.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *