Резултати от аукцион отчете БНБ

Резултати от поредния проведен аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 401 17 215/27.09.2017 г. (седем години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 27.03.2025 г.  проведе Българската народна банка/ БНБ/. То се проведе при условията, определени от националното Министерство на финансите, които са както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 85 000 000 лв. и лихвен процент 0.80% годишно. Датата на плащане на одобреното количество е 25.10.2017 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 188 250 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 29 500 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.21. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 101.93 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 85 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 29 500 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

102.33 лв. 0.48%

Максимална

103.15 лв. 0.37%

Среднопретеглена

102.78 лв. 0.42%

В аукциона участваха 10 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *