Рекордни спестявания през 2010 г.

Рекордно високо ниво на националните спестявания – над 22% от БВП, и свито потребление може да забави излизането от кризата.
Това става ясно от месечния обзор на Райфайзенбанк (България) ЕАД към декември 2010г. Според анализаторите на банката, външната среда остава благоприятна за развитието на българската икономика, като износът вече е надхвърлил нивата си отпреди кризата.

Възстановяването обаче, все още не може да се усети на вътрешния пазар, където склонността към потребление остава ниска, а тази за спестяване – висока.

Същевременно покупателната способност на парите намалява в резултат на ускоряващата се инфлация.

През третото тримесечие икономическият растеж се ускори до 1% на годишна база. Основен фактор беше бързото нарастване на износа, положително бе развитието и на услугите и селското стопанство. Потреблението се влоши, което доведе до рекордно високо ниво на националните спестявания – над 22% от БВП за периода октомври 2009г.-септември 2010г., при под 9% през 2007г.

Очаквано за октомври, текущата сметка премина на отрицателна територия (111.3 млн. евро).

Акумулираният баланс от началото на годината е все още положителен в размер на 348.5 млн. евро. През третото тримесечие стопяването на търговския дефицит бе основно вследствие на баланса на суровини и материали, и по-специално на тези за производство на храни.

През ноември инфлацията бе 0.7% спрямо октомври. Основно тя се дължи на нарастването на цените на храните, горивата и топлоенергията. Натрупаната от началото на 2010г. инфлация е 4.1%, като до края на декември е възможно тя да надхвърли 5%.

През третото тримесечие на 2010г. производителността на труда нарасна в реално изражение с 6.4% на годишна база.

През октомври безработицата продължи да спада, като достигна 8.92%. Основна роля изиграха програмите за субсидирана заетост, но същевременно търсенето на труд очаквано започна да отслабва поради сезонни фактори.

През октомври бюджетът реализира дефицит от около 385 млн. лв. (1.9 млрд. лв. от началото на годината). Въпреки това, се очаква дефицитът да бъде под планирания за 2010г.

Към 31 октомври фискалният резерв възлизаше на около 6.4 млрд. лв. През ноември депозитите на домакинствата нараснаха рекордно – с 415 млн. лв., а тези на нефинансовите предприятия – с около 96 млн. лв.

Кредитният растеж остана слаб – кредитите към нефинансовите предприятия нараснаха със 111 млн. лв., а за домакинствата – с около 44 млн. лв.

Главният икономист на Райфайзенбанк Калоян Ганев коментира, че продължаващото трупане на спестявания от страна на домакинствата най-вероятно означава допълнително забавяне на възстановяването на вътрешното търсене, поради което прогнозата на банката е за спад на БВП от 0.2% за 2010г., а предвиждането за икономически растеж за 2011г. е намалено от 3 на 2.7%. Като цяло макроикономическите показатели сочат, че икономическата среда остава несигурна за домакинствата и за момента не се очертава значим фактор, който да ги стимулира да пренасочват по-голяма част от дохода си към потребление.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *